• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Belangrijke stap in energietransitie - Concept-RES Twente landelijk aangeboden

In Nederland zijn 30 regio’s aan de slag met een Regionale Energie Strategie (RES). Twente is één van deze regio’s en heeft een concept-RES landelijk aangeboden aan het Nationaal Programma RES. Het voorstel beschrijft welke mogelijkheden er zijn om in Twente elektriciteit op te wekken uit zon en wind. Maar ook hoe Twente in de toekomst duurzaam en aardgasvrij woningen en gebouwen kan verwarmen. “Dit is een belangrijke eerste stap in een energietransitie die impact zal hebben op de manier waarop we wonen, werken en leven”, zegt Louis Koopman, voorzitter van de Stuurgroep RES Twente.

Twentse ambities breed bespreken in de samenleving

In de concept-RES spreekt Twente een forse ambitie uit: de helft van het huidige elektriciteitsverbruik moet in 2030 duurzaam worden opgewekt. Met biogasnetwerken en industriële restwarmte kan Twente in potentie aardgasvrij woningen en gebouwen verwarmen. “Over het waarom van deze energietransitie zijn we het met elkaar eens: 90% van de mensen vindt dat we iets aan de klimaatproblemen moeten doen. Maar de vervolgvraag is: wat gaan we dan precies doen? Hoe doen we dat? En waar doen we dat? Daar moeten we nu heel nadrukkelijk als samenleving met elkaar over in gesprek. Want in de concept-RES ligt nog niets vast, het is een eerste, belangrijke stap die richting geeft”, volgens stuurgroepvoorzitter Louis Koopman.

Communicatie en participatie aandachtspunt naar RES 1.0

De concept-RES is voor ‘informele wensen en bedenkingen’ voorgelegd aan alle gemeenteraden van Twente, het Algemeen Bestuur van waterschap Vechtstromen en Provinciale Staten. De algemene aandachtspunten die daaruit zijn voortgekomen zijn volgens Koopman ‘zeer constructief’. Zo geven de volksvertegenwoordigers aan dat er in het vervolgtraject van de energietransitie meer aandacht nodig is voor communicatie en participatie. Verder spreken ze hun zorgen uit over mogelijke knelpunten in de netwerkcapaciteit. En de volksvertegenwoordigers vinden dat er vanuit de Rijksoverheid meer stimulans moet komen voor ‘zon op dak’, omdat hier veel maatschappelijk draagvlak voor is. Ook vragen ze om in Twente meer te organiseren voor lokaal eigendom en financiële participatie bij duurzaamheidsprojecten. Al deze aandachtspunten zijn in een begeleidende brief met het Nationaal Programma gedeeld.

Op naar RES 1.0: gemeenten hebben de regie

Na deze eerste, belangrijke stap, volgt volgend jaar de RES 1.0. Deze moet op 1 juli 2021 klaar zijn. Om tot de RES 1.0 te komen gaat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) het Twentse concept doorrekenen. Ondertussen gaan de 14 Twentse gemeenten in hun eigen gemeente in gesprek over de invulling van hun lokale energiebeleid en de regionale energiestrategie. Daarbij worden ook potentiële locaties voor zonneparken en windturbines in beeld gebracht. De bevindingen van het PBL en de reacties uit de samenleving worden meegenomen in de verdere uitwerking van de RES 1.0. In het voorjaar van 2021 vindt besluitvorming plaats over de RES 1.0 door de Twentse gemeenteraden, het Algemeen Bestuur van het waterschap Vechtstromen en Provinciale Staten. “Dit is hét moment om helder en duidelijk naar elkaar uit te spreken wat we kunnen, wat we willen en wat eventuele alternatieven zijn. De gemeenten zijn daarbij in de lead en als RES Twente faciliteren we de gemeenten daarbij”, zegt Koopman.

Louis Koopman voorzitter Stuurgroep RES Twente biedt het concept landelijk aan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer weten over de concept-RES Twente of de samenvatting van de wensen en bedenkingen? Kijk op energiestrategietwente.nl


Meedenken over de RES Twente 1.0? Dat kan!
Meld je aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.