• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Aantal WW uitkeringen in Twente stijgt harder dan werkloosheid

Dalende arbeidsmobiliteit en vacatures

Daling vacatures in Twente zet door, maar niet in alle beroepen

In de weken 12 tot en met 14 stonden er bij Twentse bedrijven gemiddeld per week 4.290 online vacatures open. (UWV cijfers; werk.nl)
Dit aantal is in de daaropvolgende drie weken gedaald naar gemiddeld 3.870 online openstaande vacatures; een afname van 10 procent. Hiermee loopt Twente in de pas met de landelijke daling.

Naast het aantal openstaande vacatures is ook het aantal maandelijks geregistreerde nieuwe vacatures van belang. Uit cijfers van Textekernel (Arbeidsmarktinzicht.nl) blijkt dat in Twente een daling zichtbaar is van 1.290 nieuw gemelde vacatures in maart, naar 1.080 in april. Dit is een daling van 17%.

Nieuw is ook, dat in april niet in alle beroepsklassen sprake is van een daling, zoals wel in maart het geval was.
Het aantal nieuwe vacatures in ICT-beroepen steeg met 20. En ook in technische beroepen is nauwelijks meer sprake van een terugloop in de vacature-aanwas. De vraag om ICT- en technische functies is in alle bedrijfssectoren zichtbaar.

Met een hoge instroom neemt het aantal WW-uitkeringen in Twente toe tot boven de 10.000

Naast de gebruikelijke standcijfers van WW-rechten aan het eind van de maand, laten nieuwe cijfers over in- en uitstroom per maand, de effecten van de coronacrisis goed zien.

In april 2020 is - geheel in tegenstelling tot het normale seizoen beeld - de instroom bijna eens zo groot als de uitstroom. In totaal zijn in Twente in april 2.414 personen in de WW ingestroomd. 1.071 stroomden uit. Hierdoor is de stand van het aantal WW-rechten aan het eind van april hoger dan eind maart (eind april 10.185, dit is een toename van meer dan 15 procent).

Twente kende 1.339 meer lopende WW uitkeringsrechten dan een maand eerder (+15,1%). In Nederland was sprake van een groei van 16,7 procent.

De toename van WW uitkeringen betreft vooral jongeren (+57,6 procent). Door de gevolgen van de coronacrisis verslechtert de positie van jongeren op de arbeidsmarkt, zowel door baanverlies (veelal uit uitzendbanen) als door minder toegangsmogelijkheden tot de markt, door het afnemen van vacatures.

Coronacrisis oorzaak daling arbeidsmobiliteit, en uitkeringen stijgen harder dan werkloosheid

Uit een onderzoek van ‘Intelligence Group’ blijkt dat nog maar 6,6 procent van de mensen in loondienst op dit moment actief op zoek is naar een ander baan. Dit is een daling van 28 procent t.o.v. de start van het eerste kwartaal.
De arbeidsmarktactiviteit heeft hiermee het laagste punt sinds 2011 bereikt.

Arjan Kampman, wethouder centrum gemeente Enschede, namens Arbeidsmarktregio Twente:

“De Twentse arbeidsmarkt wordt geconfronteerd met extra uitdagingen. Nu is het de tijd om de geroemde Twentse mentaliteit van hard werken en ‘noaberschap’ in de praktijk te brengen. Laten we zowel ondernemers, werkenden in de bedrijven, als ook de mensen die nu op zoek moeten naar ander werk, gaan helpen. Innovatieve ideeën en acties zijn daarbij, naast samenwerking zeer welkom.”

 

Hoewel niet meegenomen in het onderzoek, blijkt uit de laatste CBS publicaties dat ook het zoekgedrag van baanverliezers en niet-werkenden (bijvoorbeeld uitkeringsgerechtigden) ‘aangetast’ wordt door de coronacrisis.

Deze crisistijd kent veel mensen zonder een betaalde baan die zich (tijdelijk) niet meer beschikbaar stellen, of die niet actief op zoeken gaan naar werk. Zij worden niet tot de werkloze beroepsbevolking gerekend, maar treden toe tot de grote groep ‘onbenut arbeidspotentieel’ in de niet-beroepsbevolking.

In CBS grafieken stijgt het aantal WW uitkeringen zoveel sneller dan de werkloosheid, dat een scenario ontstaat dat er meer WW-uitkeringen zijn dan werklozen, een ontwikkeling die tot voor kort niet voor mogelijk werd gehouden.

 

Twentse Arbeidsmarktmonitor, maanduitgave Coroan, juni 2020

 

De Arbeidsmarktmonitor Twente is gemaakt in opdracht van het Twentse portefeuillehouders overleg Arbeidsmarkt.