• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Twentse organisaties maken zorgen kenbaar over vertraagde besluitvorming N35

Twentse organisaties maakten gisteren hun zorgen kenbaar over de opnieuw vertraagde besluitvorming ten aanzien van de N35.

In een brief aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat riepen de organisaties de minister op om zo snel mogelijk in bestuurlijk overleg te treden met de provincie Overijssel en de besluitvorming niet verder op de lange baan te schuiven.

De aanleiding van de brief is de beantwoording van de Kamervragen op 16 juni jl. Hier werd duidelijk dat de besluitvorming over de aanpak van de N35 opnieuw vertraging oploopt.
De Twentse organisaties vinden dat het nu lang genoeg heeft geduurd, want opnieuw bleek de noodzaak van de aanpak hoog: Uit een verdiepend onderzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Overijssel kwam naar voren dat de knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid, nog groter zijn dan gedacht.

Gerard Gerrits, portefeuillehouder mobiliteit Regio Twente en wethouder van Hengelo:

“Wij zijn blij dat nu meer organisaties actief aan de bel trekken over de N35. De N35 is de belangrijkste verbindingsweg tussen twee economische topregio’s in Oost-Nederland: Regio Zwolle en Regio Twente. Het gaat hier niet alleen over files: ook de leefbaarheid, verkeersveiligheid en de economische groei zijn in het geding. Voor nieuwe economische activiteit zijn goede vestigingsvoorwaarden waaronder een optimale bereikbaarheid essentieel. Na alle onderzoeken en met het prachtige bod van de provincie hoopten wij op een daadkrachtige en snelle aanpak door de minister.”

 

De brief is ondertekend door VNO-NCW Midden Overijssel, MKB-Nederland Midden, MKB Regio Zwolle, TLN Regio Oost, ANWB, Bouwend Nederland Regio Oost, Regioraad Oost evofenedex, Port of Zwolle, Port of Twente, Economic Board Regio Zwolle, Twente Board, Regio Twente en Regio Zwolle.

 

>>   Brief aan aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat inz. uitbreiding Rijksweg N35