• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Een positief besluit over het transitieplan

De organisatie Regio Twente is op dit moment aan het veranderen om meer focus en eenvoud aan te brengen in regionale samenwerking. Op 1 juli jl. heeft het algemeen bestuur positief besloten over het transitieplan voor Regio Twente.

Het algemeen bestuur heeft een besluit op hoofdlijnen genomen. Dit is het startpunt van de ontvlechting van de huidige organisatie Regio Twente in vier verschillende onderdelen:

  1. Een organisatie voor gezondheid
  2. Een 3O gestuurde organisatie voor sociaal economische structuurversterking
  3. Een goede landingsplaats voor recreatieve voorzieningen
  4. Een goede landingsplaats bij de gemeenten voor vrijwillige samenwerking tussen gemeenten. Dit zijn de coalitions of the willing.

 
Dit besluit maakt de weg vrij voor het verder uitwerken van deze verschillende onderdelen.