• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Arbeidsmarkt in Twente iets minder negatief

Versoepeling corona maatregelen leiden tot een iets minder negatief beeld

Vraag en aanbod ontwikkelen zich landelijk - maar zeker ook in Twente - ondanks ‘zwarte’ vooruitzichten vooralsnog minder slecht dan was voorspeld. Dit blijkt uit de laatste cijfers in de Twentse arbeidsmarktmonitor van juli. 

Versoepelingen van de corona maatregelen en de forse economische ondersteuning van bedrijven kunnen niet voorkomen dat vacatures afgenomen zijn en dat het beroep op een uitkering door verlies van werk ook in mei nog toegenomen is. Het ‘zwarte’ scenario van afwezigheid van vacatures en een sterk oplopende werkloosheid lijkt echter nog niet aan de orde. In Twente is de bedrijvigheid in de belangrijke sectoren bouw en industrie maar beperkt aangetast, in de zorg wordt als vanouds gewerkt en in de horeca worden weer uren gedraaid. Tot nu toe lijken de personele gevolgen zich in de meeste sectoren vooral te beperken tot de afbouw van de flexschil. (uitzendwerk, tijdelijke contracten en ZZP)

Daling van vacatures in Twente zwakt af

Vacatureontwikkeling kan worden afgemeten aan het aantal openstaande vacatures op een meetmoment en het aantal gemelde nieuwe vacatures binnen een periode. Aan het eind van de weken 12 tot met 16 (maart/april) had Twente gemiddeld 4.050 openstaande online vacatures. Dit aantal is in de daaropvolgende vier weken (april /mei) gedaald naar gemiddeld 3.750 openstaande vacatures, een afname van 7 procent. Landelijk was de daling in deze periode groter, namelijk 13 procent (bron: UWV).

Het aantal nieuwe online vacatures in Twente is in april/mei stabiel gebleven (van1.320 in april naar 1.310 in mei, -1%). De afname in de maanden daarvoor is daarmee tot stilstand gekomen. Landelijk is het aantal nieuwe online vacatures in mei 2 procent kleiner dan in april. De versoepeling van de coronamaatregelen doet met name de behoefte aan dienstverlenend personeel weer toenemen. Voor zorg en welzijn beroepen, managers en dienstverlenende beroepen was het aantal nieuwe vacatures in mei groter dan in april. Voor pedagogische beroepen was – onder invloed van het komende nieuwe schooljaar - de nieuwe vraag naar personeel zelfs (licht) hoger dan in januari van dit jaar. Bij ICT en technische beroepen was het aantal nieuwe online vacatures in mei juist kleiner dan in april (bron: Textkernel). De verwachting is dat de verruiming van de Covid maatregelen zal leiden tot een verder stijging van nieuwe vacatures in juni en juli.

Minder sterke toename aantal lopende WW-rechten in Twente

Twente kende in mei een minder sterke groei aan WW uitkeringen dan gemiddeld in Nederland. Eind mei 2020 kent Twente 10.349 lopende WW uitkeringen; 1,6 procent meer als in april. In Nederland groeide het aantal WW uitkeringen in mei t.o.v. april met 3,1 procent. In mei steeg vooral het aantal WW uitkeringen aan jongeren. Ook hier is de stijging van 6,6 procent in Twente kleiner dan landelijk 9,9 procent (bron: UWV).

Instroom in WW uitkeringen zwakt af, verschil met uitstroom wordt kleiner

Naast vacatures cijfers en de standcijfers van WW uitkeringen (eind van de maand) laten de in- en uitstroomcijfers van WW uitkeringen in de rapportagemaanden, het verloop van de coronacrisis goed zien. In april 2020 was de instroom bijna twee maal zo groot als de uitstroom. In mei is het verschil tussen in- en uitstroom teruggelopen. In totaal zijn in Twente in mei 2020 1.262 nieuwe WW-rechten verstrekt, 1.107 rechten werden beëindigd. Dit beeld bevestigt de afzwakkende groei van WW uitkeringen.

Een groot deel van de instroom is afkomstig uit de financiële en zakelijke dienstverlening (FinZak). Deze sector is goed voor 40 procent van de nieuwe verstrekte WW-uitkeringen in mei. Dit komt door het grote aantal instromers vanuit uitzendbureaus (onderdeel van de sector zakelijke dienstverlening)
Opmerkelijk is dat vanuit de sectoren bouw en industrie de instroom in WW uitkeringen lager is dan de uitstroom (bron: UWV).

Aantal Participatiewet-uitkeringen in Twente in mei opnieuw licht gestegen

Per eind mei 2020 werden er in Twente 13.751 Participatiewet-uitkeringen verstrekt. Dit waren er 124 meer dan de maand daarvoor, een procentuele groei van 0,9 procent. De voorgaande maand was de toename met 1,4 procent groter.
Vooral het aantal Participatiewet-uitkeringen verstrekt aan Twentse jongeren is de afgelopen drie maanden gegroeid. In mei bedroeg het aantal lopende uitkeringen 1.641 uitkeringen. Vergeleken februari (de maand voor de coronacrisis) een toename van 200 Participatiewet-uitkeringen aan Twentse jongeren (bron: Twentse gemeenten).

De Arbeidsmarktmonitor Twente is gemaakt in opdracht van het Twentse portefeuillehouders overleg Arbeidsmarkt.

Lees de volledige Arbeidsmarktmonitor Twente, juli 2020.