• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Ontwikkeling Twentse arbeidsmarkt onzeker

economische krimp naast meevallend aantal vacatures

De Twentse arbeidsmarkt is onderdeel van de Nederlandse markt. Naast hoopvolle positieve ontwikkelingen (vacatures, nog weinig faillissementen) zijn er recent door CBS landelijke negatieve cijfers bekend gemaakt, voor economie en de geleidelijk afbrokkelende werkgelegenheid. Het totaal van deze indicaties maakt de economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt erg onzeker.
Uit deze arbeidsmarktmonitor, met cijfers tot eind juni, lijken de effecten van de coronacrisis in Twente allemaal nog wel mee te vallen.. Het aantal regionale vacatures herstelt zich. En het aantal WW-uitkeringen neemt licht af.
Bedrieglijke schijn? Is er sprake van uitgestelde effecten?

Vooralsnog blijven grote aantallen faillissementen uit, maar de afgelopen weken verschijnen meer en meer berichten over massa-ontslagen. Booking.com kondigt aan een kwart van het personeel, zo’n 4.000 personen, te ontslaan. Het Enschedese takeaway.com daarentegen blijft uitbreiden. Er is verschil zichtbaar tussen diverse sectoren, en zelfs tussen bedrijven binnen dezelfde sector.

Op de website van de Arbeidsmarktmonitor geven we zoals altijd het meest actuele beeld van de arbeidsmarkt en publiceren we onder meer maandcijfers over vacatures en data over de bijstand- en WW-rechten. De cijfers over bijstand en ww-rechten zijn niet alleen op regionaal niveau, maar ook op lokaal gemeentelijk niveau

Sterke toename openstaande online vacatures, sterker dan landelijk

Aan het begin van de coronacrisis daalde het aantal openstaande online vacatures sterk. Daarna heeft zich echter een herstel ingezet. Landelijk bedroeg het aantal online vacatures medio juli 26 procent minder dan voor de crisis. In Twente is die daling met 10 procent beduidend lager geweest.
Hierbij heeft meegeholpen dat een aantal zwaar getroffen sectoren, zoals export, evenementen, cultuur en dienstverlening, in Twente in personeel opzicht minder groot zijn dan landelijk. Conjunctuurgevoelige bedrijfssectoren als bouw en industrie lijken in deze crisis voor Twente, tot nu toe, juist een positieve invloed te hebben gehad.

Het aantal nieuwe online vacatures in Twente is in een maand tijd sterk gestegen (van 1.311 in mei naar 1.936 in juni; dat is +47,7%). De afname in de vorige perioden is daarmee gekeerd. Landelijk is het aantal nieuwe online vacatures van mei naar juni toegenomen met 18,7 procent. Deze toename is lager dan in Twente.

Spanning op de arbeidsmarkt toegenomen

De verhouding tussen vraag en aanbod op de markt wordt weergegeven in een spanningsindicator. De Twentse spanningsindicator is van het derde kwartaal van 2019 naar het eerste kwartaal van 2020 gedaald van ‘krap’ naar ‘gemiddeld’. (Van veel vraag en weinig aanbod, naar een meer evenwichtige verhouding)

De Twentse arbeidsmarktspanning is daarmee terug op het niveau van het eerste kwartaal van 2018. De landelijke spanning is hoger dan in onze regio. In het eerste kwartaal van 2020 was het gemiddeld in Nederland moeilijker een vacature te vervullen dan in Twente.

Het aantal krappe en zeer krappe beroepen (veel vraag en weinig geschikte aanbod) is in de afgelopen twee kwartalen afgenomen van respectievelijk 24 en 22 beroepen in het derde kwartaal van 2019, naar zeventien en acht in het eerste kwartaal van 2020. De ‘krapte’is vooral aanwezig in technische beroepen, beroepen in de zorg en in onderwijsberoepen.

Lichte daling aantal lopende WW-rechten in Twente

In lijn met de vraag en aanbod verhoudingen heeft het aantal WW-uitkeringen in Twente zich in het eerste halfjaar ook beter ontwikkeld dan landelijk. Eind juni 2020 kent Twente 10.274 lopende WW-rechten. Dit zijn er 75 minder dan een maand eerder (-0,7%). Landelijk daalt het aantal WW-rechten ook, echter in juni minder sterk dan in Twente, namelijk -0.2 procent.

Vooral het aantal WW uitkeringen aan jongeren is in het eerste halfjaar van 2020 sterk gestegen.
Ten opzichte van januari 2020 was eind juni in Twente het aantal lopende WW-rechten voor jongeren met 120 procent gestegen. Landelijk was de groei groter, namelijk 146 procent. Twente telde eind juni 2020 1.451 verstrekte WW-rechten aan jongeren. Positief bericht hierbij is dat eind mei dat aantal nog 1.463 bedroeg, dit is een daling van -0,8 procent. Dit weerspiegeld het landelijk beeld , waar een afname van -0.9 procent te zien was.

Uitstoom WW weer groter dan de instroom

Naast de standcijfers van WW uitkeringen per eind van de maand, laten de in- en uitstroomcijfers over de maand de effecten van de coronacrisis goed zien. Zo was in april 2020 de instroom bijna twee maal zo groot als de uitstroom. In mei en juni zijn de grote verschillen afgenomen. De instroom is in Twente de afgelopen maand met 12,6 procent teruggelopen. Landelijk ligt de instroom in WW uitkeringen in juni zelfs 20,6 procent lager dan in mei 2020. Positief bericht hierbij is dat de uitstroom uit de WW regionaal met 6,9 procent hoger ligt dan de landelijke uitstroom van 2,5%.

Aantal Participatiewet-uitkeringen in Twente opnieuw licht gestegen

Per eind juni 2020 stond in Twente het aantal uitkeringen vanuit de Participatiewet- op 13.812. Dit waren er 61 meer dan eind mei en is een lichte groei van 0,4 procent. In de vorige uitgave van de arbeidsmarktmonitor was vanuit de afbouw van tijdelijke contracten al rekening gehouden met een groei. Positief is dat de stijging per maand afneemt. Tussen april en mei was de procentuele toename nog 1,4%. In juni was de toename 0,9 procent.

Het aantal Participatiewet-uitkeringen verstrekt aan Twentse jongeren is de afgelopen drie maanden relatief sterk gegroeid, naar 1.693 in juni 2020. Dit is een toename van 52 sinds het einde van mei (3,2%). Vergeleken met januari en februari 2020 (de maanden voor de coronacrisis) zijn er in juni ruim 250 meer Participatiewet-uitkeringen verstrekt aan Twentse jongeren.

 

Arbeidsmarktmonitor Twente, augustus 2020

 

De Arbeidsmarktmonitor Twente is gemaakt in opdracht van het Twentse portefeuillehouders overleg Arbeidsmarkt.