• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Twentse vacaturemarkt trekt aan

Twente anticipeert op effecten van Covid19 op de arbeidsmarkt

Eind september staan er in Twente ca. 5.500 vacatures open. Dit is 18 procent meer dan in maart van dit jaar. Ten opzichte van het begin van 2020 is dit aantal 12 procent minder.
Landelijk is het verschil met januari groter; in totaal zijn er in september nog 23,0 procent minder openstaande vacatures in Nederland dan aan het begin van dit jaar.

 

Na een dip in april en mei dit jaar, neemt ook het aantal nieuwe vacatures in Twente weer toe. Ook hier zien we een sterkere toename in Twente dan landelijk het geval is. In vergelijking met mei worden 18 procent meer nieuwe vacatures gepubliceerd in Twente. Landelijk is dat 16 procent.

afb 1 bij PB november2020

Technici blijven schaars

Het zijn met name de technische, de zorg- en welzijn en de commerciële beroepen waar momenteel in Twente meer vraag naar is. Het vinden van technici is geen gemakkelijke opgave. Een groot deel van de krappe en zeer krappe beroepen in Twente bevindt zich binnen deze beroepsgroep.

De Twentse arbeidsmarkt is in vergelijk met de Nederlands arbeidsmarkt krapper in zes beroepsgroepen. Dit is een verdubbeling ten opzichte van een kwartaal eerder.

Het gaat hierbij om de beroepsgroepen: ‘adviseurs marketing, public relations en sales’, ‘bedrijfskundigen en organisatieadviseurs’, ‘managers ict’, ‘psychologen en sociologen’, ‘artsen’, en ‘metaalbewerkers en constructiewerkers’.

afb 2 bij PB november2020

Twente anticipeert op effecten van Covid19 op de arbeidsmarkt

De effecten van de Covid19 crisis zien we nog niet terug in een snelle groei van het aantal WW- en bijstandsuitkeringen. Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht echter voor volgend jaar dat er zo’n 200.000 werklozen bij zullen komen.

“Wij anticiperen daar in Twente nu al op”, vertelt Arjan Kampman, voorzitter van de arbeidsmarktregio Twente.
“Door samen met de UWV, sociale partners, ROC Twente en SBB de voorbereidingen te treffen voor de opzet van een mobiliteitscentrum, om personen die werkloos dreigen te worden zo snel mogelijk van werk naar werk te helpen”.

 

 

De Arbeidsmarktmonitor Twente is gemaakt in opdracht van het Twentse portefeuillehouders overleg Arbeidsmarkt.