• Regio Twente is ontvlochten

    Op 8 juli 2021 is een nieuw samenwerkingsverband van de veertien Twentse gemeenten, met focus op het gebied van gezondheid gestart, bestaande uit: ...

    Lees meer...

Oproep Twente Board aan kabinet: investeer met ons in techniek, talent en bereikbaarheid

De Twente Board roept het nieuwe kabinet op de ambities voor technologisch onderwijs, financiering van innovatie en betere spoorverbindingen een prominente plek te geven in het regeerakkoord. Vertegenwoordigers van Twente Board en Young Twente Board brengen deze boodschap op 6 mei 2021 op het Binnenhof in Den Haag onder de aandacht.

In de brief aan de informateur roept de Twente Board het nieuwe kabinet op meer te investeren in techniek, talent en bereikbaarheid. Een belangrijk speerpunt is de opwaardering van de spoorlijn tussen Zwolle, Twente en bestemmingen in Duitsland. Ook pleit de Twente Board voor een bewindspersoon voor grensoverschrijdende samenwerking.

Voorzitter Wim Boomkamp van Twente Board: ‘We zien dat het nieuwe kabinet oplossingen zoekt voor grote maatschappelijke opgaven. Als Twente Board leveren wij daaraan graag onze bijdrage. Technologische innovaties op het gebied van zorg, veiligheid, mobiliteit, landbouw, energie en duurzaamheid worden in Twente met succes ontwikkeld, getest en toegepast. De kennisinstellingen en bedrijven in de regio blinken uit in het toepasbaar maken en het wereldwijd vermarkten van deze technologische innovaties. Als we dit zo willen houden, is het belangrijk dat we ook in de toekomst samen met het Rijk inzetten op de innovatiekracht, alsmede het aantrekken en het behoud van voldoende talent in de regio.’

De Twente Board roept het kabinet daarom op voldoende financiering ter beschikking te stellen voor het ontwikkelen en het behouden van talent voor de regio. Boomkamp: ‘Met het ROC van Twente, Hogeschool Saxion en de Universiteit Twente kennen wij een breed en compleet onderwijsaanbod, dat wordt ingezet voor het ontwikkelen van doorgaande leerlijnen op onderwerpen zoals de energietransitie, de zorg, techniek en digitalisering. Het is van belang dat zij voldoende studenten kunnen blijven opleiden om aan de vraag van de arbeidsmarkt van Twente én de rest van Nederland te voldoen. Om ook in de toekomst te zorgen voor voldoende talent en innovatiekracht in onze regio is een volwaardig en breed aanbod aan onderwijs en onderzoek nodig voor een Leven-Lang-Ontwikkelen.’

In de brief van de Twente Board wordt de informateur opgeroepen samen invulling te geven aan de inhoudelijke prioriteiten voor het nieuwe kabinet. ‘Wij zien uit naar een vruchtbare samenwerking met het nieuwe kabinet’, aldus Wim Boomkamp.

naar Den Haag 6 mei 2021

Innovatieve kracht Twente

De Young Twente Board en ander jong talent representeren de toekomst van Twente.
Om de brief en de Twentse boodschap kracht bij te zetten, wordt de brief op donderdag 6 mei met een ludieke actie op het Binnenhof in Den Haag afgeleverd

In de ludieke actie komen de aspecten techniek, talent en bereikbaarheid op een eigen wijze samen. Jong talent met de trein naar Den Haag, fietsend op het Binnenhof op een rode Twente fiets met high tech snufjes. De Twente fiets is gepimpt door ambitieuze studenten van Electric Superbike Twente, Solar Team Twente, Solar Boat Twente, DroneTeam Twente, RoboTeam Twente en Green Team Twente. Deze teams representeren de innovatieve kracht van Twente uitstekend. 

Twente Board

De groene, technologische topregio Twente kent een lange traditie van samenwerking in triple-helix verband. De Twente Board is een triplehelix-samenwerking tussen de overheid, het onderwijs en ondernemers in Twente en staat voor het versterken van de brede economie in Twente.