• Regio Twente is ontvlochten

  Op 8 juli 2021 is een nieuw samenwerkingsverband van de veertien Twentse gemeenten, met focus op het gebied van gezondheid gestart, bestaande uit: ...

  Lees meer...

Op naar een toekomstbestendige regionale samenwerking

Op 10 juni heeft het algemeen bestuur van Regio Twente ingestemd met de afronding van de veranderopdracht.
Ruim 27 jaar geleden werd de eerste samenwerkingsorganisatie, de voorloper van de organisatie Regio Twente, opgericht. We zijn nu op het moment gekomen dat we de samenwerking opnieuw inrichten. Er wordt een nieuw fundament gebouwd voor een toekomstbestendige regionale samenwerking tussen de veertien Twentse gemeenten.

Het nieuwe fundament

De veranderopdracht is gestart met als doel de regionale samenwerking beter te organiseren, met meer focus op inhoudelijke thema’s, flexibeler en meer transparant. In het nieuwe fundament moeten uiteindelijk minder bestuurlijke tafels komen, zodat de bestuurlijke drukte minder wordt.

Op 10 juni heeft het algemeen bestuur van Regio Twente de eindrapportage van de veranderopdracht vastgesteld. Het voorstel werd unaniem aangenomen. Daarbij is integraal gekeken naar het gestelde doel en beoordeeld dat de nieuwe situatie voldoet aan wat men voor ogen had met de veranderopdracht. Daarmee is het bestuurlijke traject rondom de opdracht afgerond.

Dit heeft als gevolg dat de organisatie Regio Twente per 7-7-2021 wordt ontvlochten in drie delen:

 1. Twente Board en een uitvoeringsorganisatie Twente Board Development
  Dit is de samenwerking op sociaal economisch terrein tussen overheid, ondernemers en kennisinstellingen.
 2. Een gemeenschappelijke regeling met focus op het gebeid van gezondheid: Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD), Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp (OZJT) en Veilig Thuis Twente.
 3. Recreatieschap Twente
  Een organisatie voor het beheer en onderhoud van de drie Twentse recreatieparken en de toeristische routes.

 

Alle overige samenwerkingen die bij Regio Twente waren ondergebracht, zijn heroverwogen. Indien ze gecontinueerd worden, zijn ze bij gemeentelijke organisaties ondergebracht. Voorbeelden hiervan zijn de samenwerkingen op het gebied van Arbeidsmarkt, Mobiliteit, Milieu, Duurzaamheid en Afval.

Wat levert het Twente op?

De veranderopdracht is succesvol uitgevoerd en levert veel voordelen op voor gemeenten in Twente.
Met de nieuwe manier van samenwerken is meer focus en transparantie aangebracht, zoals de samenwerking op gebied van sociaaleconomisch beleid, gezondheid en recreatieve voorzieningen. Het is helder op welke onderwerpen de veertien gemeenten inhoudelijk samenwerken, welke samenwerkingsvorm daarvoor het meest geschikt is en welke condities daarvoor gelden.
Samen met ondernemers en kennisinstellingen wordt het economisch beleid in Twente verder vormgegeven en daar volop in geïnvesteerd. Hierdoor zal de samenwerking in Twente op termijn effectiever zijn en in meer effecten resulteren voor de inwoners van Twente. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een gezamenlijke lobby en het aantrekken van extra gelden zoals bij de Regio Deal.

Minder bestuurlijke drukte

Een groot aantal bestuurlijke overleggen is afgeschaft. Het aantal formele overleggen daalt van 21 naar 13. Ook levert de veranderopdracht een structurele besparing van ruim € 260.000,- op voor de Twentse gemeenten, en is een flinke taakstelling uitgevoerd zonder dat hiervoor een extra bijdrage nodig was vanuit de gemeenten. De gemeenten krijgen meer (de 3O samenwerking) voor minder geld en met minder overleg.

Nieuwe situatie start op 8 juli

Op 7 juli zijn de laatste bestuurlijke overleggen in Regio Twente verband. Op 8 juli start de nieuwe situatie. Met de uitvoering van de veranderopdracht, komt aan 27 jaar samenwerking in de vorm van Regio Twente een einde. Dit betekent niet dat de samenwerking tussen de gemeenten in Twente eindigt. Er is met deze veranderopdracht juist een nieuwe basis gelegd voor het voortzetten van de regionale samenwerking in Twente voor de toekomst.