• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Officiële start GR Gezondheid

De gemeenschappelijke regeling (GR) Gezondheid is officieel gestart. De GR Gezondheid is een vernieuwde samenwerking, die is ontstaan uit de voormalige Regio Twente.

Regio Twente is gestopt, maar er zijn fundamenten gelegd voor het continueren van de Twentse samenwerking tussen gemeenten in de toekomst. De nieuwe GR Gezondheid is daar onderdeel van. De organisatie heeft de focus op gezondheid en het sociaal domein. Samantha Dinsbach, directeur en secretaris van de GR Gezondheid: “We zijn met iets heel bijzonders bezig. Nergens in Nederland bestaat een organisatie die zowel gezondheid, een sociaal domein, jeugdzorg én een onderzoekspoot als Kennispunt Twente in één organisatie hebben. Met deze focus zijn er op inhoud veel kansen om de samenwerking nog meer te laten opleveren voor Twente.”

Voorzitter en Dagelijks Bestuur gekozen

Op 9 juli 2021 vergaderde het Algemeen Bestuur (AB) van de GR Gezondheid voor de eerste keer.
Het AB wordt gevormd door veertien bestuurders uit de Twentse gemeenten. Zij staan vanaf vandaag samen voor de uitdaging om deze nieuwe samenwerking verder te ontwikkelen.

De AB-leden spraken de verwachting uit dat de goede samenwerking die er al was, voortgezet kan worden met nog meer resultaat voor de inwoners van Twente.
De eerste vergadering stond verder in het teken van het kiezen van een nieuwe voorzitter en een Dagelijks Bestuur (DB).
Het AB koos wethouder Claudio Bruggink van gemeente Hengelo als voorzitter. Wethouders Ilse Duursma van Dinkelland en Mark Paters van Twenterand werden gekozen als DB-leden. Vanaf vandaag vormen zij het DB van de GR Gezondheid.