• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Voortgang Integrale Samenwerkingsagenda Twente

De Integrale Samenwerkingsagenda is een strategische samenwerking tussen de Twentse gemeenten, zorgverzekeraar en zorgkantoor Menzis, GGD Twente en Provincie Overijssel. 

 Op deze manier bevorderen we de samenwerking op het snijvlak van zorg, welzijn en wonen. Door initiatieven, krachten en inzet slim te verbinden in de regio, versterken we slagvaardigheid in het realiseren van de juiste zog op de juiste plek voor de inwoners van Twente.

Bekijk hier de voortgangsrapportage van het tweede kwartaal van 2021.

Meer informatie over de Integrale Samenwerkingsagenda Twente? Klik hier voor meer informatie.