• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

economische krimp naast meevallend aantal vacatures

De Twentse arbeidsmarkt is onderdeel van de Nederlandse markt. Naast hoopvolle positieve ontwikkelingen (vacatures, nog weinig faillissementen) zijn er recent door CBS landelijke negatieve cijfers bekend gemaakt, voor economie en de geleidelijk afbrokkelende werkgelegenheid. Het totaal van deze indicaties maakt de economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt erg onzeker.
Uit deze arbeidsmarktmonitor, met cijfers tot eind juni, lijken de effecten van de coronacrisis in Twente allemaal nog wel mee te vallen.. Het aantal regionale vacatures herstelt zich. En het aantal WW-uitkeringen neemt licht af.
Bedrieglijke schijn? Is er sprake van uitgestelde effecten?

Versoepeling corona maatregelen leiden tot een iets minder negatief beeld

Vraag en aanbod ontwikkelen zich landelijk - maar zeker ook in Twente - ondanks ‘zwarte’ vooruitzichten vooralsnog minder slecht dan was voorspeld. Dit blijkt uit de laatste cijfers in de Twentse arbeidsmarktmonitor van juli. 

De organisatie Regio Twente is op dit moment aan het veranderen om meer focus en eenvoud aan te brengen in regionale samenwerking. Op 1 juli jl. heeft het algemeen bestuur positief besloten over het transitieplan voor Regio Twente.

Twentse organisaties maakten gisteren hun zorgen kenbaar over de opnieuw vertraagde besluitvorming ten aanzien van de N35.

In een brief aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat riepen de organisaties de minister op om zo snel mogelijk in bestuurlijk overleg te treden met de provincie Overijssel en de besluitvorming niet verder op de lange baan te schuiven.

Dalende arbeidsmobiliteit en vacatures

Daling vacatures in Twente zet door, maar niet in alle beroepen

In de weken 12 tot en met 14 stonden er bij Twentse bedrijven gemiddeld per week 4.290 online vacatures open. (UWV cijfers; werk.nl)
Dit aantal is in de daaropvolgende drie weken gedaald naar gemiddeld 3.870 online openstaande vacatures; een afname van 10 procent. Hiermee loopt Twente in de pas met de landelijke daling.

In Nederland zijn 30 regio’s aan de slag met een Regionale Energie Strategie (RES). Twente is één van deze regio’s en heeft een concept-RES landelijk aangeboden aan het Nationaal Programma RES. Het voorstel beschrijft welke mogelijkheden er zijn om in Twente elektriciteit op te wekken uit zon en wind. Maar ook hoe Twente in de toekomst duurzaam en aardgasvrij woningen en gebouwen kan verwarmen. “Dit is een belangrijke eerste stap in een energietransitie die impact zal hebben op de manier waarop we wonen, werken en leven”, zegt Louis Koopman, voorzitter van de Stuurgroep RES Twente.

Twente ontwikkelt zich snel als voorloper in kringlooplandbouw en wil bij de slimste en duurzaamste innovatieregio's van Europa behoren.

Dat blijkt ook uit de vele initiatieven in de regio, zoals de proeftuinen van Mineral Valley Twente. De proeftuinen zijn van groot belang voor de circulaire economie van morgen.

Regio Zwolle en Regio Twente ondersteunen de oproep van de provincie Overijssel aan minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) om door te pakken met de N35, de belangrijke Rijksweg tussen deze regio's. De regio’s onderschrijven daarmee het verdiepend onderzoek dat het Rijk, in samenwerking met de provincie Overijssel, heeft uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de knelpunten op het gebied van veiligheid, doorstroming en leefbaarheid nog groter zijn dan gedacht.

vooral jongeren getroffen door maatregelen tegen de coronacrisis

De eerste tekenen van een terugval in economie en arbeidsmarkt in Twente zijn te vinden bij het gedaalde aantal vacatures en in de instroom in WW uitkeringen.
Vooralsnog worden in de arbeidsmarkt, qua leeftijdsgroep, vooral jongeren door de maatregelen tegen de coronacrisis getroffen. Vanuit de bedrijfssectoren is eind maart de uitstroom uit werk vooral bij uitzendbedrijven (financieel-zakelijke sector) en horeca bedrijven zichtbaar.

Twente werkt, samen met andere regio’s en provincie Overijssel, mee aan het Arbeidsmarkt Dashboard: ‘Arbeidsmarkt In Zicht’.

Paul Mollink, senior beleidsadviseur Arbeidsmarkt bij Regio Twente, is onlangs geïnterviewd over de regionale impact van de coronacrisis.
Mollink wijst in dit artikel op een aantal positieve aspecten die uit deze coronacrisis naar voren kunnen komen.