• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Planning & Control

Planning en Control is te definiƫren als: het geheel van activiteiten dat moet worden uitgevoerd om duidelijk te maken wat in een bepaalde periode moet gebeuren als uitkomst van een bestuursproces (planning), de (voortgangs) rapportage daarover, de benodigde bijsturing en de uiteindelijke verantwoording (control). Deze elementen van planning en control vormen samen een cyclisch proces.

De bovengenoemde definitie laat zien dat planning en control meer omvat dan sturen op geld alleen. Planning en control moet gezien worden in de brede context van en in samenhang met de gebruikte systemen, structuur, cultuur, doelstellingen, besturingsfilosofie en de ambities van de organisatie.

Het functioneren van de planning en control cyclus hangt nauw samen met de informatievoorziening waaraan invulling wordt gegeven door de planning en control instrumenten. Het onderstaande schema weergeeft de planning en control cyclus van Regio Twente en de daarbij horende instrumenten.

Om de instrumenten uit de planning en control cyclus te realiseren, moet voor elk instrument een eigen proces doorlopen worden. Het bovenstaande figuur laat zien hoe de instrumenten zich tot elkaar verhouden. Om te voorkomen dat de instrumenten en processen binnen de planning en control cyclus los van elkaar staan, is er een logische relatie gecreƫerd zowel verticaal als horizontaal. Een verticale relatie houdt in dat strategische keuzes en beoogde maatschappelijke effecten worden vertaald naar doelstellingen. Deze doelstellingen worden omgezet naar prestaties en resultaten voor het management en de ambtelijke organisatie. De horizontale relatie betekent dat er tegenover elk planning en control instrument ook een verantwoordingsinstrument wordt opgesteld.