• Een nieuw tijdperk van samenwerken

  Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

  Lees meer...

Jaarstukken 2016

In de jaarstukken van Regio Twente leest u wat wij het afgelopen jaar hebben bereikt, wat we daarvoor hebben gedaan en hoeveel dat heeft gekost. Alle inkomsten en uitgaven staan in onze jaarstukken. De Jaarstukken zijn het sluitstuk van de planning-en-control-cyclus, suggesties over verdere mogelijke verbeteringen in onze jaarstukken zijn van harte welkom (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

pdf icon  Jaarstukken 2016 downloaden als PDF 

Voorwoord

 1. Samenvatting
 2. Inleiding
 3. Aanwendingsvoorstel
 4. Regio Twente

 5. Programmaverantwoording
  5.1 Domein Gezondheid
  5.2 Domein Leefomgeving
  5.3 Domein Bedrijfsvoering
  5.4 OZJT
  5.5 COW

 6. Paragrafen
  6.1 Weerstandsvermogen
  6.2 Onderhoud kapitaalgoederen
  6.3 Bedrijfsvoering
  6.4 Verbonden partijen
  6.5 Financiering
  6.6 Rechtmatigheid

 7. Jaarrekening
  7.1 Overzicht van baten en lasten
  7.2 Toelichting baten en lasten
  7.3.1 Bedrijfsvoering
  7.3.2 Gezondheid
  7.3.3 Leefomgeving
  7.3.4 OZJT
  7.3.5 COW
  7.3.6 AvT
  7.4 Analyse rekeningresultaat
  7.5 Incidentele baten en lasten
  7.6 Analyse begrotingsrechtmatigheid
  7.7 Balans per 31-12
  7.8 Grondslagen
  7.9 Toelichting op de balans
  7.10 Niet uit de balans blijkende verplichtingen
  7.11 Wet normering topinkomens

 8. Bijlagen
  Bijlage 1
  Bijlage 2
  Bijlage 3
  Bijlage 4 

 

Controleverklaring
Controleverklaring van de accountant.