• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Jaarstukken 2017

In de jaarstukken van Regio Twente leest u wat wij het afgelopen jaar hebben bereikt, wat we daarvoor hebben gedaan en hoeveel dat heeft gekost. Alle inkomsten en uitgaven staan in onze jaarstukken. De Jaarstukken zijn het sluitstuk van de planning-en-control-cyclus, suggesties over verdere mogelijke verbeteringen in onze jaarstukken zijn van harte welkom (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Jaarstukken 2017 prezi

 

pdf icon  Jaarstukken 2017 downloaden als PDF 

   Voorwoord
 1.  Samenvatting 
 2.  Inleiding
 3.  Aanwendingsvoorstel
 4.  Regio Twente
   Jaarverslag
 5.  Programmaverantwoording
 5.1  Domein Gezondheid
 5.2  Domein Leefomgeving
 5.3  Domein Bedrijfsvoering
 5.4  Organisatie voor de Zorg en de Jeugdhulp in Twente (OZJT)
 5.5  Coalitions of the Willing
 5.6  Algemene dekkingsmiddelen
 6.  Paragrafen
 6.1  Weerstandsvermogen en risicobeheersing
 6.2  Onderhoud kapitaalgoederen
 6.3  Bedrijfsvoering
 6.4  Verbonden partijen
 6.5  Financiering
 6.6  Rechtmatigheid
 7.  Jaarrekening
 7.1  Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening
 7.2  Toelichting op de baten en lasten in de jaarrekening
 7.3  Samenvatting resultaat 2017
 7.3.1  Domein Bedrijfsvoering
 7.3.2  Domein Gezondheid
 7.3.4  OZJT Samenvatting resultaat
 7.3.5  Samenvatting resultaat Coalitions of the Willing
 7.3.6  Investeringsprogramma Agenda van Twente
 7.4  Analyses rekeningresultaat 2017
 7.6  Analyse begrotingsrechtmatigheid
 7.7  Balans per 31-12-2017
 7.8  Grondslagen voor resultaat en waardebepaling
 7.9  Toelichting op de balans per 31-12-2017
 7.10  Belangrijkste niet uit de balans blijkende verplichtingen
 7.11  Wet Normering Topinkomens
 7.12  Overige gegevens
   Bijlagen
 1.  Benodigde gemeentelijke bijdrage
 2.  Begrote gemeentelijke bijdrage en resultaat per gemeente
 3.  Recapitulatiestaat per programma
   
   Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
   Accountantsverklaring 2017