• Een nieuw tijdperk van samenwerken

  Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

  Lees meer...

Laatst gewijzigd op: 17-08-2020

Privacyverklaring Regio Twente

Organisatie Regio Twente

Regio Twente is een samenwerking tussen de 14 Twentse gemeenten voor het uitvoeren van bepaalde taken. Wij gebruiken hiervoor verschillende namen zoals: Regio Twente, GGD Twente, Veilig Thuis Twente, de recreatieparken Het Hulsbeek, Het Rutbeek en Het Lageveld, Agenda voor Twente, OZJT/Samen14, Kennispunt Twente, Twentse Kracht en IT Platform Twente. In deze privacyverklaring bedoelen we met Regio Twente al deze organisaties.

Waar deze privacyverklaring over gaat

Regio Twente is verantwoordelijk voor wat er gebeurt met je privacy, zodra je gebruik maakt van onze diensten of onze websites. Wat deze verantwoordelijkheid inhoudt, staat in de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). In deze privacyverklaring lichten wij toe welke informatie wij verzamelen en waarom, wat wij met je persoonsgegevens doen, hoe wij deze beveiligen en wat je rechten zijn.

“Wij zijn bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 met implicaties voor de doorgifte van persoonsgegevens (link naar uitspraak). We onderzoeken momenteel hoe dit het beste te ondervangen. Privacy staat bij ons zeer hoog in het vaandel en wij zullen er alles aan doen om tot een passende oplossing te komen. Wanneer wij een passende oplossing hebben, zal hierover worden geïnformeerd via deze privacyverklaring.
Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op, via de contactgegevens in deze privacyverklaring.”

Welk soort contact

Je kunt op verschillende manieren contact met ons hebben. Het verschilt per situatie, welke informatie wij verzamelen en waarom. Wij leggen alleen gegevens van je vast, als wij deze voor een bepaalde situatie nodig hebben, bijvoorbeeld:

 • je bezoekt onze website;
 • je ontvangt onze nieuwsbrief, neemt deel aan een bijeenkomst of enquête of je hebt ons een vraag gesteld of een klacht ingediend;
 • je krijgt zorg bij GGD Twente of bemoeienis van Veilig Thuis Twente;
 • wij voeren inspecties bij je uit of je bent een ondernemer waar wij zaken mee doen.

- Websitebezoek: cookies
Als je een website van Regio Twente bezoekt, zetten wij cookies op jouw computer. Cookies zijn kleine stukjes informatie die een website op jouw computer, tablet of smartphone achterlaat. Wij gebruiken cookies zodat je de website goed kunt gebruiken en wij onze website kunnen verbeteren. Voor meer informatie over onze cookies verwijzen wij naar onze cookieverklaring.

- Nieuwsbrieven, bijeenkomsten, enquêtes of vragen
Wij leggen informatie vast als jij je opgeeft voor een nieuwsbrief of deelneemt aan een bijeenkomst of een enquête. Ook als je een contactformulier invult of ons een brief of e-mail stuurt met een vraag of een klacht. Wij hebben jouw gegevens dan nodig om je de nieuwsbrief toe te kunnen sturen, je over de bijeenkomst of de enquêtevragen te kunnen informeren of jouw vraag of e-mail te kunnen behandelen en beantwoorden. Het gaat hierbij om gegevens zoals jouw naam en e-mailadres en eventueel jouw telefoonnummer en organisatie.

Om je te vermelden op een lijst met abonnees of geregistreerden vragen wij vooraf jouw toestemming. Je kunt ons vragen je van deze lijst te verwijderen. Elke nieuwsbrief bevat ook een link waarmee jij je kunt afmelden. Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is voor een volledige behandeling van jouw verzoek. Daarna worden jouw gegevens door ons verwijderd. Wij geven de lijst met abonnees of geregistreerden niet door aan derden. Het bedrijf waar jouw gegevens worden opgeslagen, werkt voor ons en heeft een geheimhoudingsplicht.

- Zorg van GGD Twente of bemoeienis Veilig Thuis Twente (VTT)
Komt je als cliënt voor zorgverlening bij GGD Twente, of heb je bemoeienis van VTT, dan zijn wij wettelijk verplicht meer persoonlijke informatie van je vast te leggen dan bij andere contacten. Voor GGD Twente staat dit in medische wetgeving zoals de Wgbo (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de Wpg (Wet publieke gezondheid). Voor VTT staat dit in de Wmo 2015 (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015) en de Jeugdwet. Om ons werk goed te kunnen doen, zoeken wij jouw gegevens soms op bij de gemeente (BRP, Basisregistratie personen) of bij DUO (de Dienst Uitvoering Onderwijs).

Voor de gegevens in jouw GGD-dossier of VTT-dossier nemen wij extra privacyregels en beveiliging in acht. In dit dossier leggen we gegevens van jou of je kind vast zoals voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum en geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en BSN nummer.
Lees hier de landelijk vastgestelde algemene richtlijnen voor diensten en activiteiten in het ‘Handelingsprotocol Veilig Thuis’.

- Inspecties en ondernemersrelaties
Als wij inspecties bij je uitvoeren of ander toezicht houden, of als je als ondernemer diensten van ons afneemt of andere zaken met ons doet, leggen wij persoonlijke gegevens van jouw of je medewerkers vast, zoals voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum en geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer. Wat wij moeten vastleggen en hoelang, baseren wij op wat wij nodig hebben en op wetgeving over deze inspecties en toezicht, financiën, belastingen en archivering. Ook hier nemen wij steeds de AVG in acht.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Wij gebruiken geen geautomatiseerde besluitvorming. Bij besluiten is altijd een bestuur of een medewerker van Regio Twente betrokken. Wij combineren jouw gegevens niet om een ‘profiel’ van je te maken waarmee wij je bijvoorbeeld gericht kunnen benaderen.

Hoe wij jouw persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen, bijvoorbeeld:

 • Wij controleren de toegang op onze laptops en computersystemen en gebruiken wachtwoorden
 • Alleen medewerkers die dit nodig hebben, krijgen toegang tot jouw persoonsgegevens. Zij zijn verplicht jouw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen
 • Wij versleutelen (encryptie ) digitale bestanden, in ieder geval voor verzending via internet
 • Wij werken met beveiligde netwerkverbindingen.
  - Jouw gegevens worden bewaard in een gecertificeerd datacentrum binnen de EU en afgeschermd van zoekmachines.
    (Alleen de opslag bij Google Analytics over algemeen websitebezoek vindt plaats in de VS. Zie voor nadere toelichting onze cookieverklaring.)

Wanneer je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw persoonsgegevens alleen zolang dat nodig is voor de behandeling van jouw verzoek en conform de wettelijke voorschriften.

Derden die jouw gegevens ontvangen

Wij delen jouw persoonsgegevens alleen met andere organisaties of personen (derden) als je hier zelf toestemming voor hebt gegeven, of als wij hier wettelijk toe verplicht zijn. Wij schakelen derden in om voor ons te werken voor onze website, voor de verzending van berichten via internet of om jouw gegevens te bewaren. Aan derden die voor ons werken leggen wij dezelfde verplichting op, jouw gegevens vertrouwelijk te behandelen en goed te beveiligen, als aan onszelf. Hiervoor sluiten wij eventueel een verwerkersovereenkomst af met hen. Tegenover jou blijft Regio Twente verantwoordelijk voor derden die voor ons werken.

Jouw rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om in te zien welke persoonlijke informatie wij van je hebben vastgelegd. Als deze informatie onjuist of verouderd is, kun je ons vragen deze aan te passen, te verwijderen of minder te gebruiken. Ook kunt je ons vragen om digitale informatie die je ons hebt gegeven naar jou of een andere organisatie te sturen. Wij voeren jouw vragen zo snel mogelijk uit. Als dit (nog) niet kan, vanwege andere belangen of omdat de wet dit voorschrijft, dan leggen we je uit waarom.

Verder heb je het recht om bezwaar te maken, dat wij nog langer gegevens van jou verzamelen. Je kunt jouw toestemming hiervoor eventueel ook intrekken. Als je bijvoorbeeld nooit meer benaderd wilt worden voor een nieuwsbrief, kunt je ons dat laten weten. Wij zetten je dan op een lijst, totdat je zelf vraagt om verwijdering.

Vragen of klachten

Belangrijk voor jou om te weten is, dat jouw privacy bij ons voorop staat. Wanneer je vragen of klachten hebt dan kun je terecht bij onze Functionaris Gegevensbescherming. Stuur dan een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Je kunt ook altijd contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens van Regio Twente.

Komt je er met ons niet uit, dan kun je een klacht indienen bij de toezichthouder in Nederland, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze contactgegevens zijn

Regio Twente
Bezoekadres: Nijverheidstraat 30, 7511 JM Enschede
Postadres: Postbus 1400, 7500 BK Enschede
Telefoon: 053 487 65 43
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KvK 08195873