In 2012 zijn de Twentse gemeenten de weg naar een nieuwe manier van samenwerken ingeslagen. Aanleiding vormde de toen al aangekondigde afschaffing van de Wgr-plus (stadsregio-status).

Deze afschaffing is per 1 januari 2015 een feit. De Twentse gemeenten moesten daarom nadenken over volledige omschakeling naar vrijwillige samenwerking.
Het proces van de heroriëntatie van de gemeentelijke samenwerking in Twente heeft geleid tot twee gemeenschappelijke regelingen. Een vernieuwde gemeenschappelijke regeling Regio Twente per 1 januari 2016 en een nieuwe regeling op het gebied van bedrijfsvoering, het Twentebedrijf, die begin 2016 van start gaat.