• Regio Twente is ontvlochten

    Op 8 juli 2021 is een nieuw samenwerkingsverband van de veertien Twentse gemeenten, met focus op het gebied van gezondheid gestart, bestaande uit: ...

    Lees meer...

Samen voor Twente: regionale samenwerking

Regio Twente werkt vóór en samen mét de veertien Twentse gemeenten en maatschappelijke partners aan een vitaal Twente waarin inwoners gezond en kansrijk zijn. Het verbinden en slim organiseren staat voorop. Daarbij werkt de Regio samen met ondernemers, onderzoekers, maatschappelijke organisaties en onderwijs. Via een nuchtere Twentse aanpak en vakmanschap leveren de samenwerkende partners een bijdrage aan het duurzaam versterken van Twente.

Regio Twente is actief op diverse terreinen: gezondheid (GGD Twente), zorg en jeugdhulp (OZJT), Veilig Thuis Twente (VTT),  recreatieparken, routes en fietspaden (Recreatieve Voorzieningen), sociaaleconomische structuurversterking en Twentse belangenbehartiging. Een goed relatiebeheer en lobby zijn belangrijke voorwaarden voor het kunnen realiseren van de gezamenlijke ambities en opgaven. Om de Twentse belangen te behartigen, onderhoudt de Regio nauwe relaties met de Rijksoverheid in Den Haag, provincie Overijssel, de EUREGIO, de interprovinciale vertegenwoordiging in Düsseldorf en met de Europese Unie (Samen voor Twente).

Daarnaast levert Regio Twente een belangrijke bijdrage aan de positionering van Twente als vooraanstaande technologische topregio, zowel landelijk als in Europa. Ze faciliteert en versterkt de samenwerking in de regio, niet alleen tussen de veertien gemeenten, maar ook tussen en met andere maatschappelijke sectoren en samenwerkingspartners van de gemeenten. De Agenda voor Twente en wijze waarop daarin wordt samengewerkt, zijn daarbij richtinggevend.