• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Innovatie Radenbijeenkomst 27 sept

Radenbijeenkomst - Onderdeel Innovatie - Agenda voor Twente

 

INNOVATIE (UT)‘NIEUWSGIERIG NAAR DE KRACHT VAN DE MEDISCHE TECHNOLOGIE UIT TWENTE?’

Verbinding tussen technologie,geneeskunde en onderwijs

De raadsleden die hier nieuwsgierig naar waren kregen tijdens dit programma een kijkje in de keuken van het TechMed Centrum. Managing director Remke Burie gaf een inleiding over de enorme groei van dit centrum en de unieke verbinding tussen technologie, geneeskunde en onderwijs die je hier ziet. Het TechMed Centrum geeft onderwijs aan meer dan 1500 studenten en er zijn meer dan 300 mensen werkzaam.

Ook is het Top Fit project toegelicht door Nico Verdonschot, de wetenschappelijk directeur van het instituut. Een project dat gericht is op ontwikkeling van preventieve methodes en efficiëntere zorg door versnelde adoptie van technologische innovaties. Het maakt onderdeel uit van de Regiodeal Twente om zo ook ondersteuning van het Rijk te ontvangen. Een van de deelprojecten is Vitaal Twente.

Mirjam Vollenbroek (hoogleraar UT en wetenschappelijk directeur van het ZGT) vertelde bevlogen hoe door middel van praktische samenwerkingen duurzame implementatie van technologische innovaties in Twente gerealiseerd kunnen worden. Ook de GGD is partner in dit project.

Vervolgens liet de directeur van PA Imaging de raadsleden ons aan de hand van de ontwikkeling van zijn bedrijf zien hoe het is om in deze innovatieve medische wereld als MKB bedrijf financieel door te groeien. De tijd van doorontwikkeling van je product richting markt is erg lang en daardoor zijn bedrijven lang afhankelijk van successen in het onderzoek en subsidies.

Twentse ecosysteem

Tenslotte liet Kim Peters (directeur van Health Valley) aan de hand van een cirkel met tientallen bedrijven, zorginstellingen en andere organisaties de omvang van het Twents ecosysteem zien.
Tijdens dit programma werd de verbinding gemaakt naar de Agenda voor Twente en het belang daarvan voor de toekomst van onze regio: samenwerking van de 4-O’s, innovatie aanjagen, talent opleiden, toplocaties voor onderzoek en ontwikkeling en vooral oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen ontwikkelen én toepassen.