• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Jeugd Radenbijeenkomst 27 sept

Radenbijeenkomst onderdeel - Samen zorgen voor de Twentse jeugd

 

JEUGD (GIETERIJ)  ‘SAMEN VOOR DE TWENTSE JEUGD: IN GESPREK MET SPECIALISTEN UIT HET VELD!’

Van vaccinatiegraad tot zorg over verdwijnen van opvangplaatsen

In de Gieterij (ROC van Twente) in Hengelo hebben circa 25 raadsleden meer gehoord en gezien over de regionale samenwerking rond het thema jeugd.
Een passende locatie waar veel jeugdigen dagelijks een vakgerichte opleiding volgen.

Om meer beeld te krijgen bij dit thema heeft Inge Bakker, onderzoeksmanager bij Kennispunt Twente de raadsleden allereerst een aantal gegevens gepresenteerd uit dit samenwerkingsveld over de
Twentse jeugd. De gegevens waren afkomstig van GGD Twente, OZJT en van Kennispunt Twente zelf. Op de Twentse Gezondheids Verkenning en Kennispunt Twente staat meer actuele informatie over dit thema.

Vervolgens zijn Samantha Dinsbach, directeur GGD Twente en Evelien Fokkink, manager OZJT hierover in gesprek gegaan met de raadsleden. Een gesprek dat liep van de vaccinatiegraad, via kinderen in beeld bij Veilig thuis in Twente, tot de zorg over het verdwijnen van opvangplaatsen jeugd GGZ uit Twente.

In gesprek met professionals

De raadsleden konden daarna zelf in gesprek met specialisten uit het veld zoals een vertrouwensarts, jeugdarts, onderzoekers, jeugdverpleegkundigen, gezondheidsbevorderaars en aanbesteders. De raadsleden lieten zich gretig informeren en ook gaven deze gesprekken de mogelijkheid om in te zoomen op specifieke vragen en interesses die leven bij dit thema.