• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Veiligheid Radenbijeenkomst 27 september

Thema Veiligheid (evenementenveiligheid en ondermijning)

 

VEILIGHEID (UT) ‘WIE ZORGT VOOR ONZE VEILIGHEID?’

Evenmentenveiligheid en ondermijning

Veiligheidsregio Twente heeft tijdens de radenbijeenkomst een programma gemaakt op thema veiligheid.
Er kwamen twee onderwerpen aan bod; evenementenveiligheid en ondermijning. De (nieuwe) raadsleden werden meegenomen in het regionale samenwerkingsproces.
Dit gebeurde via interactieve presentaties waarbij zij uitgedaagd werden om mee te denken en te praten over de onderwerpen.
De multidisciplinaire samenwerking tussen de Twentse evenementenadviseurs stond centraal bij de presentatie over evenementenveiligheid.

Veiligheidsregio Twente heeft een coördinerende rol wanneer er integraal, door Brandweer Twente, GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) en politie, advies wordt uitgebracht over de veiligheid en gezondheid tijdens een evenement.
Door de samenwerking tussen de verschillende disciplines voorafgaand aan een evenementenvergunning, wordt vooraf al stilgestaan bij mogelijke risico’s.

Gezamenlijke aanpak ondermijning

In de gezamenlijke aanpak tegen ondermijning heeft Veiligheidsregio Twente een nauwe samenwerking met haar partners. Het tweede deel van de presentatie aan de raadsleden werd gehouden door twee van die partners; het RIEC Oost-Nederland (Regionale Informatie en Expertise Centrum) en de politie.

De gemeenteraadsleden werden bewust gemaakt van het feit dat ondermijning in elke gemeente voorkomt, aan de hand van voorbeelden die overal aanwezig zijn.
Daarnaast werd toegelicht hoe er o.a. op regionaal niveau wordt samengewerkt om georganiseerde criminaliteit die onze samenleving ondermijnt tegen te gaan.

Een andere invalshoek over evenementenveiligheid en ondermijning werd geschetst door burgemeester Schouten. Vanuit zijn rol deelde hij zijn ervaringen en vertelde hij over het belang van de regionale samenwerking. De interactieve avond bood een kijkje in de keuken hoe wij samenwerken aan een veilig Twente!