• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Klimaat en Duurzaamheid Radenbijeenkomst 27 sept

Klimaat en Duurzaamheid

 

KLIMAAT EN DUURZAAMHEID  (KRISTALBAD) ‘ZIJN WE VOORBEREID OP EEN VERANDEREND KLIMAAT?’

Deltaplan Ruimtelijke Adaptie

Wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen raken steeds vaker ons dagelijks leven. Het maakt duidelijk dat er meer ruimte voor water en groen in stedelijk gebied noodzakelijk is.
Om hierop te anticiperen is het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie verschenen.
Ook ondertekenden gemeenten, provincies, rijk en waterschappen het Nationale Interbestuurlijk Programma. Hiermee werken overheden de komende jaren op basis van een landelijke agenda samen aan onder andere klimaat. Ook in Twente ligt er een grote opgave.

Ruimte voor water en groen noodzakelijk

De groep raadsleden die tijdens de radenbijeenkomst gekozen hebben voor dit programma zijn door dagelijks bestuurslid Nettie Aarnink en projectleider Jeroen Riekert meegenomen op dit vraagstuk en hebben daarbij het retentiegebied het Kristalbad bezocht.

Een voorbeeld dat laat zien hoe belangrijk het is om daadwerkelijk betaalbare ruimte voor water en groen in dorpen en steden te creëren. Ze hebben stilgestaan bij de noodzaak voor koppeling van ruimtelijke opgaven en de noodzaak tot intensieve samenwerking op diverse beleidsterreinen. Daarbij kunnen overheden regie voeren, maar slechts een deel van de kansen realiseren. Bewoners, instellingen, grondeigenaren en bedrijven bepalen vooral samen of de stad, het dorp of het landelijk gebied adequaat inspeelt op de gevolgen van klimaatverandering.