Nieuwjaarsbijeenkomst 2019 Twenteraad

Samen investeren in de toekomst

Het Rijk stelt 30 miljoen beschikbaar voor de Regio Deal Twente. Twentse gemeenten, provincie Overijssel, bedrijfsleven en kennis- en onderwijsinstellingen zetten zich samen met partners als Waterschap Vechtstromen in voor een sterke regio. Met de Agenda voor Twente en de Regio Deal Twente wordt gezamenlijk geïnvesteerd in de toekomst van een krachtig Twente. De regio is zo in staat om haar vakmanschap, kennis en technologie met kracht verder te ontwikkelen.

Wat betekent dit voor de Twentse samenleving?

De komende maanden werken alle partners in Twente, de provincie Overijssel en het Rijk de inhoud van de Regio Deal verder uit.
Tijdens de bijeenkomst in het Stadhuis Almelo is de Twentse raadsleden meer beeld gegeven bij de opgaven en initiatieven in de te sluiten Regio Deal Twente. Er is met elkaar gesproken over de betekenis en impact van de Regio Deal voor Twente, haar inwoners, bedrijven en instellingen. Dat is gebeurd samen met de Statenleden van de provincie Overijssel en bestuursleden van het Waterschap Vechtstromen die deze avond te gast waren.

Op deze avond stond ontmoeten, netwerken en verbinden centraal, naast een interactief inhoudelijk programma over de Regio Deal Twente en Agenda voor Twente.

De raadsleden, statenleden en bestuurders zijn actief meegenomen op de pijlers / actielijnen uit de Agenda en de Twentse deal:

 • Techniek als motor; voor stad & land
 • Circulaire economie; aan de slag met transitie
 • Arbeidsmarkt & talent; gouden handen en slimme koppen
 • Bereikbaarheid & vestigingsklimaat; topwerklocaties voor innovatieve bedrijven

Waarover tijdens de twee tafelgesprekken is doorgesproken:

 1. ‘Innovatieve, duurzame toepassingen in stad & land’ 
 2. ‘Gouden handen en slimme koppen voor de Twentse arbeidsmarkt
  Moderator Jan Bart Wilschut gaat hierover in gesprek met raadsleden, statenleden, bestuurders en projectleiders waarbij hij ook aandacht zal hebben voor vragen uit het publiek.

 

De ondersteunende presentatie van deze avond is hier te vinden.

 

  Achtergrondinformatie

   

   Collage Radenbijeenkomst 31 januari