Innovatiesprong Twente is de aanpak van het innovatiebeleid in Twente voor de periode 2012-2017 waarin Regio Twente, de provincie Overijssel, bedrijfsleven en kennisinstellingen nauw samenwerken. Regio Twente investeert via de Innovatiesprong in totaal €30 miljoen in de Twentse kenniseconomie. De Innovatiesprong is een voortzetting van het innovatiebeleid 2007-2012 in de Agenda van Twente/Innovatieroute.

In die periode is al €242 miljoen door overheid en bedrijfsleven geïnvesteerd. Dankzij een forse groei van het kennisintensieve bedrijfsleven op het gebied van High Tech Systemen en Materialen ontwikkelt Twente zich tot een van de belangrijkste motoren van de Nederlandse kenniseconomie.

De Innovatiesprong geeft de komende jaren een sterke impuls aan de economische ontwikkeling en de werkgelegenheid. Daarmee versterkt Twente haar positie als topinnovatie regio.

Integrale nota Innovatiesprong Twente