• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Op 18 oktober 2017 is het IT Platform Twente opgericht door de Kring van gemeentesecretarissen.

Op 29 november 2017 heeft de Kring het gastheerschap ondergebracht bij Regio Twente.
Het IT Platform is gevormd door samenvoeging van de succesvolle IT gerelateerde onderdelen uit eerdere gezamenlijke regionale programma’s.

Sinds de start zijn de volgende organisaties betrokken: de 14 Twentse gemeenten, Veiligheidsregio Twente, het Gemeentelijke Belastingkantoor Twente en Regio Twente als gastheerorganisatie.

Het IT Platform Twente past in de doelstelling van samenwerking op het gebied van de bedrijfsvoering, om hoge kwaliteit van dienstverlening te kunnen blijven realiseren tegen lagere kosten en verminderde kwetsbaarheid.
Het platform zorgt ervoor dat diverse gezamenlijke regionale IT-voorzieningen, van alle aangesloten organisaties, op praktische en daadkrachtige wijze worden ondersteund, voor en door medewerkers van aangesloten organisaties.

In het IT Platform zijn gezamenlijke producten, diensten en thema’s op het vlak van informatisering & automatisering (I&A) ondergebracht. Voorbeelden hiervan zijn ontwikkel- en beheeractiviteiten zoals digikoppeling, TwenteCloud, govroam (veilig wifi), architectuurprincipes en een gezamenlijke Twentse infrastructuur, waarop alle deelnemende organisaties zijn aangesloten.

 LG ITplatformTwente RGB LR

 

 

 

 

 

 

Acquisitie naar aanleiding van bovenstaande informatie wordt niet op prijs gesteld