• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Kennispunt Twente is opgericht door de Twentse Netwerkstadgemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Oldenzaal en Regio Twente, en ontstaan uit samenvoeging van de afdelingen statistiek en onderzoek van de gemeenten Almelo en Hengelo.

De komende jaren wil Kennispunt Twente doorgroeien tot een (onderzoeks)bureau voor alle Twentse gemeenten samen, voor de individuele gemeenten én voor de regio.

Regio Twente is de gastheer van Kennispunt Twente maar Kennispunt Twente heeft echter een onafhankelijke positie ten opzichte van Regio Twente. Deze onafhankelijke positie komt tot uiting in de aansturing door een bestuurlijk overleg en een ambtelijke regiegroep.

Kennispunt Twente is gebonden aan de landelijke gedragscode voor onderzoeksbureaus. Deze is gekoppeld aan het lidmaatschap van de VSO welke is vastgelegd bij het College bescherming persoonsgegevens.

Het onderscheid met commerciële onderzoeksbureaus wordt gemaakt door opdrachtonderzoek te combineren met een werkprogramma, waarin inspanningen voor het algemeen belang van de deelnemende gemeenten en Regio Twente zijn opgenomen.

Website

Kennispunt Twente