• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Regio Twente is samen met Universiteit Twente, Saxion Hogescholen, provincie Overijssel, en gemeente Enschede founder van Novel-T. Een uitvoeringsorganisatie die voor de Twentse gemeenten een bron van valorisatie en ondernemerschap is en het eerste aanspreekpunt voor ondernemers op het gebied van innovatie. Novel-T bouwt verder aan de ontwikkeling van het ecosysteem om nog meer starters, bedrijven en internationale investeerders de kracht van Twente en Oost-Nederland te laten ontdekken.

Aanjager van regionale economie

Als aanjager voor de regionale economie vernieuwt Novel-T (voorheen Kennispark Twente) al 10 jaar de economie van morgen. Daarbij gebruikt ze de eigen, onderscheidende kracht van de regio Twente en de unieke samenwerking tussen regionale overheid, bedrijven en kennisinstellingen in Oost-Nederland. Het resultaat? Circa 11.000 nieuwe banen, meer dan 2.200 starters met potentie om uit te groeien tot internationale spelers en een ecosysteem dat ondernemers actief ondersteunt en helpt te groeien door innovatie. Met onder andere fieldlabs, open innovatiecentra, innovatieprojecten en netwerkevents werkt ze samen met bedrijven als Thales, TenCate, Philips en Boeing. Daarnaast ondersteunt ze startups en scale-ups als 4Silence, Clear Flight Solutions, Scisports, Triboform, Undagrid, Kite Robotics, Eurekite, Athom, Tide Microfluidics en Lipocoat.

Nieuwe kansen creëren

Novel-T verbindt dus hightech innovatie en ondernemerschap met alle benodigde kennis, talent, kapitaal, infrastructuur en netwerken. Daarbij zet ze sterker in op de unieke kennisposities van Twente op het gebied van Smart Materials, Photonics, Nanotechnology, Robotica en Big Data (Internet of Things). Dat biedt volop kansen voor de economie van morgen.

Het toepasbaar maken van bestaande en nieuwe kennis voor de markt is een belangrijk onderdeel in de Twentse innovatieagenda. Novel-T zet in op het onder de aandacht brengen van de mogelijkheden voor het MKB in alle Twentse gemeenten bij de ondernemers, maar ook bij bedrijfscontactfunctionarissen, beleidsadviseurs en bestuurders van de gemeenten zelf. Dit gebeurt onder andere via door sessies met ondernemersgroepen uit de gemeenten en door inhoudelijke pitch- en matchsessies waar wetenschappers en bedrijfsleven elkaar ontmoeten om nieuwe kansen en business cases te vormen op specifieke thema’s.