• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Netwerkstad Twente

Netwerkstad Twente is een samenwerkingsverband van de stedelijke gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en Oldenzaal. Dit samenwerkingsverband richt zich voornamelijk op de realisatie van één arbeidsmarkt, één verkeer- en vervoersmarkt en één woningmarkt voor de ruim 600.000 inwoners van Twente. De samenwerking is projectmatig en resultaatgericht. Door de krachten te bundelen wil Netwerkstad Twente de economische motor voor heel Twente zijn. Kennis en innovatie zijn daarin belangrijke thema's. Om de kracht van Twente volop tot bloei te laten komen, is samenwerking met de omliggende landelijke gemeenten essentieel.

De ambities

De ambities van de Netwerkstad Twente zijn vervat in de Ontwikkelagenda. Lees meer over de Ontwikkelagenda.

Een aansprekend project uit deze Ontwikkelagenda, waar de gezamenlijke urgentie goed in naar voren komt, is de pilot Spontane Binnenstad, een grensoverstijgende samenwerking om de binnenstadproblematiek gezamenlijk op te pakken. Lees meer over de Pilot.