• Regio Twente is ontvlochten

    Op 8 juli 2021 is een nieuw samenwerkingsverband van de veertien Twentse gemeenten, met focus op het gebied van gezondheid gestart, bestaande uit: ...

    Lees meer...

Onderdeel Ontwikkelagenda

De pilot Spontane Binnenstad is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Overijssel en Netwerkstad Twente. De pilot maakt deel uit van de Ontwikkelagenda 2040, een gezamenlijk initiatief van de steden Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en Oldenzaal en de provincie Overijssel. Het project draagt bij aan het verbeteren van de stedelijke kwaliteit. De vijf steden zetten samen met de provincie in op complementaire, aantrekkelijke en vitale binnensteden. De pilot Spontane Binnenstad is hierin de aanjager. Binnen de pilot wordt samengewerkt met lokale partners bij het verbeteren van de binnensteden, waarbij de overheid een meer faciliterende en aanjagende rol inneemt en er meer ruimte wordt gegeven voor markt- en burgerinitiatieven.