• Een nieuw tijdperk van samenwerken

  Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

  Lees meer...

Projecten eerste tranche

De eerste tranche (vastgestelde indieningsperiode) van de pilot Spontane
Binnenstad heeft 15 nieuwe initiatieven opgeleverd om de binnensteden van
Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en Oldenzaal (Netwerkstad Twente) dynamiek te geven. Alle voldoen ze aan het belangrijkste doel van deze pilot: leegstand in de binnensteden bestrijden en het verlevendigen ervan door nieuwe initiatieven te ontplooien. Het vinden van nieuwe functies hoort daar nadrukkelijk bij.

Snel en goed resultaat

Na de lancering van de pilot Spontane Binnenstad in oktober jl. stroomden de initiatieven binnen. Ondernemers, inwoners en organisaties uit de samenwerkende steden van Netwerkstad Twente bleken vol goede ideeën te zitten om de binnensteden toekomstbestendig en aantrekkelijker te maken.

Inspirerende initiatieven

Om u een beeld te geven van mogelijke initiatieven die de binnensteden van Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en Oldenzaal verlevendigen, vindt u hieronder de gehonoreerde projecten uit de eerste tranche.

Almelo

Borne

 • Herinrichting Marktplein / De Koem / Nieuwe Markt: Verplaatsing Albert Heijn, invulling op achterblijvende locatie, verbetering van de routing, waardoor de binnenstad compacter wordt.

Enschede

 • Stadsgravenstraat: Het in oude glorie herstellen van de voormalige Menistenkerk met wijziging van functie.
 • Noorderhagenstraat: Verbindingsroute naar Muziekkwartier versterken
  qua ruimtelijke en sociale kwaliteit en leefbaarheid, waardoor
  de verbinding aantrekkelijker wordt.
 • Wannaplay: Van 28 mei t/m 9 juni 2015 staat deze schommelinstallatie op de Oude Markt in Enschede.
 • Aanpak en verbetering Kleine zaal van de voormalige Twentse Schouwburg.
 • Upgrading binnenstad Expo: Het aantrekkelijker en toegankelijker maken van de ruimtes van Concordia aan de Langestraat.
 • TA textiles: Zichtbaarheid van de mode-opleiding van het ROC vergroten door het realiseren van een fashioncenter in de
  binnenstad.
 • Stadstalent laat zich zien: Evenement van drie maanden waarbij kunstenaars samen met de samenlevingde binnenstad verlevendigen.
 • The Passion: Enschede vormde op 2 april 2015 het decor van
  The Passion. 
 • De stadsmakers: Onafhankelijk initiatief van actieve burgers en professionals. Zij maken vandaag de stad van morgen en samen wisselen ze kennis en ervaring uit via een platform.

Hengelo

 • Pastoriestraat: Oud-Hengelo opfrissen en beter laten aansluiten bij het winkelend publiek overdag. 
 • Game Change Karavaan: Co-creatie van ondernemers en vastgoedspecialisten, onder andere door het samen uitwerken
  van concepten voor de binnenstad. Reizend kantoor in de binnenstad.

Oldenzaal

 • Boeskoolmarkt: Vanaf 10 januari jl. is deze overdekte markt in winkelcentrum In Den Vijfhoek van start gegaan.