• Een nieuw tijdperk van samenwerken

  Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

  Lees meer...

Stimuleringsbijdrage pilot Spontane Binnenstad

De binnenstad is volop in ontwikkeling. Voor ondernemers, pandeigenaren, organisaties of verenigingen met goede ideeën zijn er genoeg kansen. Kansen die de binnenstad boeiend maken. Die leiden tot meer beleving en ontmoeting. In de binnenstad ontstaan al volop goede initiatieven. Graag willen wij deze betrokkenheid stimuleren. Goede initiatieven die de binnenstad boeiend maken, kunnen een stimuleringsbijdrage ontvangen uit de pilot Spontane Binnenstad.

Wat houdt de pilot Spontane Binnenstad in?

In deze pilot staan initiatieven in de binnensteden van Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en Oldenzaal voorop. De overheden stimuleren deze initiatieven en zorgen met de pilot voor een extra impuls. Daarmee hopen wij samen met u de binnensteden toekomstbestendig te maken.

De samenwerking van deze steden, ondersteund door de provincie, maakt de pilot uniek. Immers, door goede afstemming onderling en door elkaar aan te vullen, ontstaan er stuk voor stuk boeiende binnensteden met elk een eigen identiteit.

De eerste tranche van de pilot Spontane Binnenstad heeft 15 nieuwe initiatieven opgeleverd om de binnensteden te verlevendigen. Nieuwsgierig naar deze projecten? Bekijk ze hier!

Spelregels

Om in aanmerking te kunnen komen voor de stimuleringsbijdrage Spontane Binnenstad moet uw initiatief voldoen aan de volgende voorwaarden.

 1. Het initiatief komt uit de samenleving (pandeigenaren, bewoners, ondernemers, corporaties of instellingen) en niet van een overheid.
 2. De stimuleringsbijdrage uit de Pilot bedraagt maximaal 50% van de totale begroting*.
 3. De maximale bijdrage uit de Pilot is per initiatief € 100.000. De ondergrens is € 10.000
 4. Een initiatief kan zowel fysiek als procesmatig zijn, en dient te leiden tot een structureel positief effect op de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de binnenstad, waaronder het oplossen van leegstand door middel van transformatie, transitie en/of functiewijziging.
 5. Het initiatief draagt bij aan het profiel van de stad, de complementariteit van de binnensteden en daarmee de kracht van de Netwerkstad, zoals vastgelegd in de Ontwikkelagenda.
 6. Het initiatief heeft betrekking op een individuele binnenstad of de gezamenlijke binnensteden van de Netwerkstad.
 7. De binnensteden worden fysiek begrensd door het (meestal historische) deel van een stad/ dorp dat door de aanwezigheid van winkels en andere openbare voorzieningen de centrumfunctie vervult in een stad.
 8. Het Initiatief start niet eerder dan na besluitvorming over de startdatum van de tender door het Bestuurlijk Overleg.
 9. Er is draagvlak voor het initiatief of dit draagvlak moet te creëren zijn, onder andere door middel van samenwerking met andere initiatiefnemers of organisaties.

 

*Initiatiefnemers moeten zelf dus de resterende 50% financieren. Van de 50% uit de Pilot komt 75% uit de provinciale bijdrage en 25% uit cofinanciering van de betreffende gemeente.