• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

OZJT/Samen14

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor bijna alle ondersteuning aan inwoners.
Voor het eerst heeft één partij, de gemeente, zeggenschap over praktisch het hele sociale domein.

De 14 Twentse gemeenten werken samen aan deze nieuwe taken.
Onder de naam OZJT, Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente, zijn eind 2014 raamcontracten afgesloten met zo’n 300 aanbieders van zorg en jeugdhulp.
Deze taken worden niet zomaar één op één overgenomen, maar worden ook vernieuwd.

Samen met hun partners wordt gewerkt aan een transformatie van de zorg en jeugdhulp in Twente. Dat wordt gedaan onder de naam Samen14.

Website

OZJT/Samen14