Binnen het 'Shared Services Netwerk Twente' werken de Twentse gemeenten, Regio Twente, Waterschap Vechtstromen en de Veiligheidsregio Twente samen op het terrein van bedrijfsvoering.

Dit gebeurt binnen een open netwerkstructuur, het 'Shared Services Netwerk Twente'. Daarbinnen wordt slim samengewerkt op basis van kennis en informatie met het accent op beperking van kwetsbaarheid, kansen voor medewerkers, kwaliteit en kostenbesparing. De organisaties werken samen op diverse (ondersteunende) werkprocessen. Een samenwerking met ruimte voor verschillen in mate, schaal en aansluitsnelheid. 'Shared Services Netwerk Twente' is een  samenwerkingsverband dat de identiteit, gemeenschappelijkheid en verbinding waarborgt.

Website

Shared Services Netwerk Twente