De in 2014 opgerichte Twente Board heeft de ambitie om Twente door te ontwikkelen tot een Europees toonaangevende technologische topregio en richt zich op het versterken van de topsector hightech systemen en materialen (HTSM). Naast het door ontwikkelen van een regio waar hoogwaardige systemen, producten, materialen en diensten worden vervaardigd zet Twente Board ook in op het versterken van de regionale arbeidsmarkt via het bestaande bedrijfsleven met belangrijke sectoren zoals toerisme, logistiek en bouw.

De Twente Board geeft door middel van het in december 2014 gelanceerde Twente Werkt! Actieplan voor een regio met toekomst toekomst een extra impuls aan de sociaaleconomische ontwikkeling van Twente. De Board heeft met het actieplan gehoor gegeven aan de oproep van de commissie Draijer van de commissie Draijer met aanvullende oplossingen te komen voor de langdurige werkloosheid van relatief laagopgeleide werkzoekenden. Het actieplan bestaat uit 5 actielijnen voor versterking van de economie en arbeidsmarkt van Twente. Het zijn aanvullingen op bestaand beleid en lopende programma´s.

De Twente Board bestaat uit 10 vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden, onder leiding van voorzitter Geert Braaksma.

De leden van de Board zijn:

Jaap Beernink (Technologiekring Twente)

Hans Kroeze (VNO NCW)

Jaap Spoorenberg (Industriële Kring Twente)

Ton Ruikes (Ziekenhuisgroep Twente)

Victor van der Chijs (Universiteit Twente)

Anka Mulder (Saxion)

John van der Vegt (ROC Twente)

Onno van Veldhuizen (Regio Twente)

Eddy van Hijum (provincie Overijssel)

Website

Twente Board