• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

De in 2014 opgerichte Twente Board heeft de ambitie om Twente door te ontwikkelen tot een Europees toonaangevende technologische topregio en richt zich op het versterken van de topsector hightech systemen en materialen (HTSM). Naast het door ontwikkelen van een regio waar hoogwaardige systemen, producten, materialen en diensten worden vervaardigd zet Twente Board ook in op het versterken van de regionale arbeidsmarkt via het bestaande bedrijfsleven met belangrijke sectoren zoals toerisme, logistiek en bouw.

De Twente Board geeft door middel van het in december 2014 gelanceerde Twente Werkt! Actieplan voor een regio met toekomst toekomst een extra impuls aan de sociaaleconomische ontwikkeling van Twente. De Board heeft met het actieplan gehoor gegeven aan de oproep van de commissie Draijer van de commissie Draijer met aanvullende oplossingen te komen voor de langdurige werkloosheid van relatief laagopgeleide werkzoekenden. Het actieplan bestaat uit 5 actielijnen voor versterking van de economie en arbeidsmarkt van Twente. Het zijn aanvullingen op bestaand beleid en lopende programma┬┤s.