• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Twentse Kracht – Werken voor de Twentse Overheid

 

Twentse Kracht - werken voor de Twentse overheid

- is een platform voor alle ambtenaren van inmiddels 20 aangesloten overheidsinstanties. Alle veertien Twentse gemeenten, Waterschap Vechtstromen, Gemeentelijk Belastingkantoor Twente, Veiligheidsregio Twente, Stadsbank Oost Nederland, Provincie Overijssel en Regio Twente werken samen op het gebied van professionele en persoonlijke ontwikkeling van de Twentse ambtenaren en om hen meer in beweging te krijgen op het gebied van arbeidsmobiliteit.
 
Door de Twentse ambtenaren in beweging te krijgen en ervoor te zorgen dat zij elkaar ontmoeten gedurende gezamenlijke activiteiten, draagt Twentse Kracht als platform bij aan grensoverschrijdende kennisdeling. Hierdoor komen onze Twentse ambtenaren met elkaar in verbinding en worden hun organisaties ondersteund in optimale duurzame inzetbaarheid en mobiliteit met volop aandacht voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. 

Missie

De missie van Twentse Kracht is om ‘mobiliteit’ beter op de kaart te zetten in de gesprekken die ambtenaren met elkaar voeren in de organisatie waar zij werkzaam zijn.
Twentse Kracht gelooft erin dat het goed is om soms iets buiten je comfortzone te stappen en jezelf zo scherp te houden en in ontwikkeling te blijven.

Mobiliteit betekent voor Twentse Kracht niet per definitie dat een Twentse ambtenaar van baan wisselt. Maar dat hij/zij zich blijft ontwikkelen op de huidige werkplek ofwel op een andere werkplek en kijkt wat er nodig is om optimaal aan het werk te zijn en blijven.
Het streven van Twentse Kracht is dat het onderwerp ‘mobiliteit’ een normaal gespreksonderwerp wordt op de werkvloer tussen collega’s onderling én met leidinggevenden.
 

Website

Twentse Kracht - Werken voor de Twentse overheid