Toeristische Promotie

Evenals de programmalijn Twente Branding is de toeristische promotie van Twente een voorwaarde voor de overige programmalijnen van de Innovatiesprong Twente. Toerisme levert immers een positieve bijdrage aan de economische ontwikkeling van Twente. Regio Twente stelt in totaal een bedrag van €1,95 miljoen beschikbaar voor de toeristische promotie van Twente tot en met 2017. Voor zowel de toeristische als voor de economische promotie van Twente wordt één beeldmerk gebruikt.