• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Innovatie in Gemeenten

Regio Twente stelt via het 'Twentse fonds Innovatie in gemeenten' de komende vier jaar
€5 miljoen beschikbaar voor innovatieve Twentse MKB-bedrijven tot maximaal 50 werknemers. Het gaat om kredieten tot maximaal €150.000 of vouchers tot €5.000 voor bedrijven die innovatieve producten of diensten ontwikkelen die ook snel arbeidsplaatsen opleveren. De aanvragen gelden met name voor de sectoren zorg, veiligheid en duurzaamheid. Het fonds staat sinds oktober 2013 open voor aanvragen. Bedrijven kunnen een aanvraag indienen bij Kennispark Twente . De ondernemer wordt bij Kennispark Twente vanuit één loket ondersteund en verzorgt de doorgeleiding naar een onafhankelijke kredietcommissie die de aanvraag verder beoordeelt.

Het doel van het Twentse fonds Innovatie in gemeenten is de innovatie in Twente in alle 14 gemeenten te laten plaatsvinden. Concrete doelstellingen van het fonds zijn:

  • bevorderen van betrokkenheid van het lokale MKB bij innovatie in het algemeen;
  • beantwoorden van maatschappelijke (gemeentelijke) vraagstukken waarbij de gemeente zo mogelijk optreedt als launching customer;
  • regionaal spreiden van innovatieve projecten.