• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Human Capital Agenda Twente

Regio Twente investeert met de Innovatiesprong Twente €3,4 miljoen in het menselijk kapitaal dat nodig is om de innovatie- en groeiambities van de hightech sector in Twente te realiseren. De roep om technisch geschoold personeel wordt steeds groter en daarnaast moet de Twentse beroepsbevolking op alle niveaus een reëel perspectief op arbeid geboden worden. Regio Twente investeert daarom via de Innovatiesprong €1,7 miljoen in het Techniekpact Twente en €1,7 miljoen in het Twents Arbeidsmarktperspectief 2020.

Techniekpact Twente is een samenwerking tussen overheid, ondernemers, onderwijs en onderzoek in Twente. Met dit pact trekt Twente samen met het Kabinet op om te werken aan een bèta-impuls voor technologisch Twente. Door samenwerking van de 4 O's en een geïntegreerde focus op techniek in onderwijs en bedrijfsleven moet het Techniekpact leiden tot een optimaal bèta-klimaat en tot meer en betere technici.

Het Twents Arbeidsmarktperspectief 2020 richt zich op een goede balans tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en het terugdringen van de werkloosheid tot onder de 5% in 2020. Het Platform Onderwijs, Werk en Inkomen (POWI) voert de regie op het uitvoeringsprogramma van het Twents Arbeidsmarktperspectief 2020.