• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

High Tech Twente als waardevol perspectief voor Nederland

Twente onderscheidt zich door de combinatie van een aantal iconische top-technologische werklocaties,een prachtige woon-, werk- en leefomgeving en de ligging aan de grens met Duitsland.
Het is een daily urban system avant la lettre, waar ondernemers, onderzoek, onderwijs en overheid in gezamenlijkheid werken aan de duurzame economische toekomst van Twente en haar rol in de wereld.

Twente behoort tot de nationale top drie van top-technologische regio’s en is daarmee een relevante partner voor de economische ontwikkeling van Nederland.
Tegelijk staat Twente op een kantelpunt, veroorzaakt door een moeilijk neembare horde van samenhangende vestigingsvraagstukken. Alleen via een verbonden multischalige aanpak die even concreet als daadkrachtig is, kan Twente er in slagen naar de goede kant over te hellen. Rijk en Provincie Overijssel zijn in dat proces noodzakelijke partners. 

De kern ligt in het perspectief Twente duurzaam vitaal te houden: in staat om talent aan te trekken en vast te houden, de top-technologische werklocaties te laten floreren en zo een belangrijke economische bijdrage aan Nederland te blijven leveren en daarin te groeien. Opgeteld levert dit een even omvattend als waarachtig experiment voor de betekenis van een bundeling van rijks- en regionaal beleid voor High Tech Twente. High Tech Twente als perspectiefgebied: een waardevol perspectief voor Nederland.

 

Lees verder...

afbeelding High Tech Twente