• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Innovatiebeleid 2012-2017

Om een sterke impuls te geven aan de economische ontwikkeling en de werkgelegenheid in Twente - en haar positie als topinnovatie hightech regio te versterken - is er voor de periode 2012-2017 een innovatiebeleid: ‘Innovatiesprong Twente'. Een aanpak waarbij krachten, faciliteiten en middelen zijn gebundeld via een intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid, onderwijs- en kennisinstellingen.

Regio Twente investeert via de innovatiesprong in totaal € 30 miljoen in de Twentse kenniseconomie. Het is een voortzetting van het innovatiebeleid 2007-2012 in de ‘Agenda van Twente/ Innovatieroute’ en zet in op de volgende programmalijnen:

  • Innovatiefonds Twente;
  • MKB Fonds en vouchers;
  • Human Capital Agenda Twente;
  • Twente Branding;
  • Toeristische promotie.

Aanbeveling waarmee de Twente Board aan de slag is gegaan. De board richt zich op de brede economische agenda, economische ontwikkeling, de ‘Human Capital’- agenda en werkgelegenheid. Ze wil het economisch potentieel maximaal verzilveren en uitgroeien tot een Europese topregio van hoogtechnologische bedrijvigheid met structurele banengroei aan de boven- én onderkant van de arbeidsmarkt.