• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Samen met andere partijen werkt Regio Twente aan een structurele versterking van de Twentse arbeidsmarkt.
De arbeidsmarkt wordt gevormd door de vraag naar personeel en het aanbod van werknemers.
Landelijk wordt Twente gezien als één arbeidsmarktregio.

kaart Twente

 

In Twente is Regio Twente de regionale organisatie die de samenwerking van de 14 Twentse gemeenten ondersteunt bij het oplossen van knelpunten.
Wij dragen daardoor ook bij aan het versterken van duurzame werkgelegenheid.

 

Concreet stimuleert en ondersteunt Regio Twente regionale projecten.
Daarnaast faciliteren we het overleg van gemeenten over werk en inkomen.
Dat doen we ook voor andere arbeidsmarktpartijen (overheid, onderwijs, werkgevers) als het gaat om arbeidsmarktvraagstukken en het uitvoeren van beleid.