• Regio Twente is ontvlochten

    Op 8 juli 2021 is een nieuw samenwerkingsverband van de veertien Twentse gemeenten, met focus op het gebied van gezondheid gestart, bestaande uit: ...

    Lees meer...

Samen met andere partijen werkt Regio Twente aan een structurele versterking van de Twentse arbeidsmarkt.
De arbeidsmarkt wordt gevormd door de vraag naar personeel en het aanbod van werknemers.
Landelijk wordt Twente gezien als één arbeidsmarktregio.

kaart Twente

 

In Twente is Regio Twente de regionale organisatie die de samenwerking van de 14 Twentse gemeenten ondersteunt bij het oplossen van knelpunten.
Wij dragen daardoor ook bij aan het versterken van duurzame werkgelegenheid.

 

Concreet stimuleert en ondersteunt Regio Twente regionale projecten.
Daarnaast faciliteren we het overleg van gemeenten over werk en inkomen.
Dat doen we ook voor andere arbeidsmarktpartijen (overheid, onderwijs, werkgevers) als het gaat om arbeidsmarktvraagstukken en het uitvoeren van beleid.