• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Actieplan Jeugdwerkloosheid

De arbeidsmarktregio Twente kent sinds 2009, met steun van het ministerie van Sociale Zaken en middelen uit het Europees Sociaal Fonds, het Actieplan Jeugdwerkloosheid.
Het bestrijden van jeugdwerkloosheid staat in deze regio daarmee prominent op de agenda.

Om invulling te geven aan deze aanpak is voor 2018 een jaarplan Jongerenoffensief geschreven.
In het jaarplan wordt beschreven welke 5 pijlers van dienstverlening er worden uitgevoerd en waar Werkplein Twente extra op gaat inzetten:

  1. Vanuit een onafhankelijke positie het Twentse netwerk verbinden rondom het thema jeugdwerkloosheid op beleidsniveau en op uitvoeringsniveau. Vanuit deze positie geeft het Jongerenoffensief persoonlijk advies, inclusief verwijsfunctie, aan de individuele jongeren.
  2. Organiseren van evenementen gericht op ontmoeten-ervaren-verbinden
  3. Verzorgen van workshops, trainingen en gastlessen
  4. Ondersteunen en faciliteren van de partners van het Werkplein Twente bij Leer-werk-arrangementen gericht op de doelgroep van het Jongerenoffensief
  5. Verzamelen en distribueren van informatie betreffende de doelgroep van het Jongerenoffensief (Kennisbank Jongerenoffensief) Denk hierbij ook aan de flyer ‘Kans op werk’.

De doelgroep van het Jongerenoffensief is:

  • Jongeren in de leeftijdscategorie 16-27 jaar en woonachtig in Twente.
    Het ontvangen van een uitkering is daarbij niet noodzakelijk; ook jongeren die op dit moment een tijdelijk contract hebben, hun studie aan het afronden zijn of jongeren die niet werken/niet naar school gaan, kunnen bij het Jongerenoffensief terecht.

Jaarrapportage

De arbeidsmarktregio Twente kent sinds 2009 met steun van het ministerie van Sociale Zaken en middelen uit het Europees Sociaal Fonds het actieplan Jeugdwerkloosheid.
In het kalenderjaar 2017 is het Jongerenoffensief 2017 uitgevoerd en de resultaten van dit plan zijn verwoord in een Jaarrapportage.

Er is een overzicht gemaakt van de resultaten, benoemd in 4 onderdelen:

  1. Activiteiten en events georganiseerd door het Jongerenoffensief
  2. Activiteiten waarbij het Jongerenoffensief actief betrokken was
  3. Resultaten niet gerelateerd aan uitstroom uit de uitkering
  4. Plaatsingscijfers uit Sonar
    In onderdeel 5 is een samenvatting opgenomen van alle genoemde resultaten.

 

In totaal heeft het Jongerenoffensief in 2017 aantoonbaar 1242 jongeren bereikt. Daarvan zijn er zichtbaar 307 jongeren aan de slag gegaan.2017 was het Jongerenoffensief.