• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Arbeidsmarktplan “Twente werkt door “ (2011-2014)

In december 2011 is arbeidsmarktplan "Twente werkt door" met als ondertitel "Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid in Twente" vastgesteld door het Platform Onderwijs Werk en Inkomen en Regio Twente. Regio Twente is als opdrachtgever van het plan dat een vervolg is op het Arbeidsmarktplan "Iedereen doet mee" . Het plan is ontwikkeld met de vertegenwoordigers van ondernemers, onderwijs, overheid en UWV. Met dit plan willen POWI partners in Twente de sectorale arbeidsmarktknelpunten bij een niet meer groeiende  beroepsbevolking afstemmen op de regionale wens tot groei naar een innovatieve kennisregio. Getracht wordt werknemers langer inzetbaar te houden, de arbeidsparticipatie en arbeidsproductiviteit te verhogen en te werken aan innovaties . De sectoren techniek en zorg worden als belangrijke sectoren voor de economie en de arbeidsmarkt in Twente gezien.

Documenten

pdf small Twente werkt door