• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Project Overheidsmobiliteit

Samen met onderwijs en bedrijfsleven wordt geprobeerd om de arbeidsmobiliteit van werknemers te verbeteren. Enerzijds doordat er sprake is van uitstroom bij vooral Rijks-instellingen, anderzijds omdat Twentse partners zelf weten dat er de komende jaren een sterke vervangingsvraag zal komen. Project wordt nog niet uitgevoerd, wordt op dit moment voorbereid.