Project Overheidsmobiliteit

Samen met onderwijs en bedrijfsleven wordt geprobeerd om de arbeidsmobiliteit van werknemers te verbeteren. Enerzijds doordat er sprake is van uitstroom bij vooral Rijks-instellingen, anderzijds omdat Twentse partners zelf weten dat er de komende jaren een sterke vervangingsvraag zal komen. Project wordt nog niet uitgevoerd, wordt op dit moment voorbereid.