• Een nieuw tijdperk van samenwerken

  Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

  Lees meer...

Arbeidsmarktmonitor

Arbeidsmarktmonitor Twente: Voor inzicht in cijfers en trends op de Twentse arbeidsmarkt

De Arbeidsmarktmonitor Twente wordt gemaakt in opdracht van het Twentse Portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt en komt vier keer per jaar uit.
De Arbeidsmarktmonitor Twente geeft cijfers over vacatures, jeugdwerkloosheid en aantallen werkloosheids- en bijstandsuitkeringen. Ook zijn cijfers per gemeente opgenomen.
Daarnaast gaat de Arbeidsmarktmonitor in op trends op de Twentse arbeidsmarkt. In zogenoemde specials worden thema’s nader uitgelicht.

Arbeidsmarktmonitor Twente 2021

 • Uitgave maart 2021  |  1e kwartaal 2021
  incl  special  De Twentse Arbeidsmarkt tot 2025

 

Arbeidsmarktmonitor Twente 2020

 

 Arbeidsmarktmonitor Twente 2019

 •  Uitgave mei 2019, incl. 3 specials:
  - Werkloosheid in Twente lager dan in Nederlans als geheel
  - Banengroei in de Twentse sectoren
  - De Twentse braingain: waar komt WO-talent vandaan? 

 •  Uitgave november 2019, incl. 3 specials:
  - Arbeidsmarktbijdrage Recreatie en Toerisme in Twente
  - Banenafspraak, Stand in Twente
  - Wonen en/of werken in Twente
 
 

 Arbeidsmarktmonitor Twente 2018

Arbeidsmarktmonitor Twente 2017