• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Twents Arbeidsmarktperspectief 2020

Het Platform Onderwijs, Werk en Inkomen is benieuwd naar uw reactie:

In Twente wordt nauw samengewerkt rondom de arbeidsmarkt en de regio draagt dit graag uit. De gezamenlijke koers van ondernemers, onderwijs en overheid in Twente is vervat in het Twents Arbeidsmarktperspectief 2020.

Kern is dat we in Twente een gezamenlijk perspectief schetsen voor een evenwichtige regionale arbeidsmarkt. Twente is officieel aangewezen als één van de 35 arbeidsmarktregio's in Nederland. Er wordt verwacht dat er regionaal samengewerkt wordt. Wij hebben met het Twents Arbeidsmarktperspectief 2020 een basis gelegd voor die regionale samenwerking.
Het 'Twents Arbeidsmarktperspectief 2020' is tot stand gekomen door intensieve samenwerking en input van partners in het onderwijs en onderzoek, de ondernemers en de overheid. Veel Twentse organisaties hebben aan de bron gestaan van de ideeën en de koers die de partners willen gaan oppakken.

Deze koers is opgetekend tijdens de conferentie 'Twentse Arbeidsmarkt 2020' op 14 mei 2012. De conferentie was georganiseerd door het Platform Onderwijs, Werk en Inkomen samen met het Kennisinstituut Stedelijke Samenleving – Oost. De daar opgedane ideeën zijn nog eens getoetst tijdens de bijeenkomst over de 'Economische Motor Twente' op 5 en 6 juli 2012 in Boekelo. In de visie zijn ook de uitkomsten meegenomen uit het Burgemeestersdebat georganiseerd in mei door het IKT en de bestuurlijke POWI bijeenkomst van 12 maart 2012 in Almelo over de veranderende positie van gemeenten en UWV op de arbeidsmarkt.

Het perspectief biedt de mogelijkheid om de keuzes die gemaakt moeten worden te toetsen. Daarnaast biedt het de kans om lokale afwegingen in een regionaal perspectief te plaatsen. Dat is ook de aanzet voor een uitvoeringsprogramma 2013-2016 dat POWI samen met de partners wil gaan uitvoeren.
Het uitvoeringsprogramma is geen subsidieprogramma. Het is een werkwijze, een Twentse aanpak.

Documenten

pdf small'Twents Arbeidsmarktperspectief 2020'
pdf smallBrochure 'Twents Arbeidsmarktperspectief 2020'