• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Domein Bedrijfsvoering helpt het eigenlijke werk van de Twentse overheden mogelijk te maken. Dit doen we door expertise, capaciteit en producten en diensten te leveren ten behoeve van bedrijfsvoeringsprocessen. Zoals personeel, inkoop, organisatie, financiën, juridische zaken, automatisering, communicatie en huisvesting (de zogenaamde POIFJACH taken) én diverse (grote) administratieve processen. Onze kernbegrippen zijn: klantgericht, helder in verwachtingen en samenhang in processen. We proberen hieraan op effectieve en efficiënte wijze invulling te geven, gebruik makend van eigentijdse tools en ons hierin steeds verder te ontwikkelen. De afspraken met onze klanten vertalen we naar dienstverleningsovereenkomsten, waarbij we zonder winstoogmerk opereren (kostprijsmodel). Het domein Bedrijfsvoering ondersteunt zowel het werk van Regio Twente, als Veiligheidsregio Twente (inclusief brandweer) en diverse Twentse overheden.