• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

De lobbyactiviteiten in Den Haag en Brussel leveren een belangrijke bijdrage aan de Twentse doelen. Regio Twente heeft om die reden vertegenwoordigingen in Den Haag en Brussel. De Twentse lobby is ingebed in de Overijsselse/Oost-Nederlandse lobby. Door de samenwerking op de schaal van Oost-Nederland krijgt de boodschap van Twente meer gewicht en raakt Twente beter gepositioneerd richting Den Haag en Brussel.

Twente is een ondernemende hightech regio met innovatiekracht. Er wordt fors geïnvesteerd in innovatie, sociaaleconomische structuurversterking en verbetering van de bereikbaarheid. Twente positioneren als toptechnologische kennisregio vraagt niet alleen nationaal, maar ook internationaal actief zijn.

Het belang van een internationale aanpak neemt komende jaren toe waar het gaat om het realiseren van voor Twente belangrijke projecten. Europa biedt reële mogelijkheden en kansen om de Twentse ambities op het gebied van werkgelegenheid en regionale economie waar te maken. Twente participeert in invloedrijke internationale netwerken voor de noodzakelijke kennis en informatie en het voeren van lobby en werkt grensoverschrijdend samen binnen de EUREGIO.

In Brussel maakt de vertegenwoordiging van Twente deel uit van de Oost Nederlandse lobby, vanuit het Huis van de Nederlandse Provincies.

De lobby Den Haag richt zich in hoofdzaak op de behartiging van de Twentse en Oost-Nederlandse belangen via het politiek-bestuurlijke circuit (Eerste en Tweede Kamer). De Twentse lobbyist vormt de oren en ogen van Twente in Den Haag en signaleert kansen en bedreigingen. De lobby wordt gestuurd via een strategische, dynamische lobby agenda, waarbij de opgaven in Twente en Oost-Nederland leidend zijn. Door de politieke actualiteit snel te vertalen naar de Twentse werkelijkheid is Twente in staat efficiënt en effectief te reageren op Haagse ontwikkelingen.


Jaarverslag lobby Twente 2020

Het jaarverslag lobby 2020 is uit!
In woord, cijfer en beeld wordt een overzicht gegeven van de resultaten en diverse highlights in het afgelopen jaar, want wat was 2020 een bijzonder jaar. Ondanks de coronacrisis hebben we voor Twente gezamenlijk mooie successen kunnen boeken, zowel binnen als buiten Twente. De Twentse lobby heeft successen geboekt bij bereikbaarheid, de succesvolle verkiezingscampagne Nederland Slim Benutten, waar Twente onderdeel van is, en de innovatieve en relevante oplossingen uit Twente op verschillende gebieden zijn onder de aandacht gebracht in Den Haag en Brussel.
Lees in ons lobby jaarverslag wat we in 2020 allemaal gedaan hebben voor Twente en blik samen met ons vooruit op het lobbyjaar 2021.

Jaarverslag lobby Twente 2019 (in woorden, beelden en cijfers)

Het jaarverslag lobby Twente 2019 is uit! Het lobby jaarverslag geeft een overzicht van de resultaten en diverse highlights in het afgelopen jaar. Lees in ons lobby jaarverslag wat we in 2019 allemaal gedaan hebben voor Twente en blik samen met ons vooruit op het lobbyjaar 2020.

Jaarverslag lobby Twente 2018

In het jaarverslag lobby Twente 2018 zijn de gemaakte stappen in onze gezamenlijke Twentse lobby naar Den Haag en de Twentse internationale lobby richting Brussel en Duitsland van afgelopen jaar vastgelegd. Ook zijn de meest in het oog springende resultaten van het afgelopen jaar gebundeld.