Regio Twente zet zich in voor:

  • sterk vestigingsklimaat
  • sterke arbeidsmarkt
  • goede bereikbaarheid
  • toekomstbestendige duurzame regio
  • sterke vrijetijdseconomie
  • sterke public affairs en lobby

 

De opgave van Twente

Wij zetten samen met onze stakeholders de schouders onder het versterken van de sociaaleconomische structuur in Twente. Aanvullend daarop voeren wij voor gemeenten op verzoek taken uit op het gebied van een duurzame leefomgeving, onze investeringsagenda Agenda voor Twente en de uitvoering van de Regio Deal “Twente groen technologisch topcluster. Versterking van de sociaaleconomische structuur is voor Twente van groot belang om een economisch sterke en daarmee gepaard gaande gezonde en welvarende regio en te blijven, waar het goed wonen, werken, leven en recreëren is. Kortom, het waarborgen van een vitale hightech regio door samen te werken aan de maatschappelijke opgaven op gebied van economie en arbeidsmarkt in Twente. De samenwerking met Duitsland en het wegnemen van grensbelemmeringen is van groot belang voor het versterken van de regionale economie van Twente.

PlaatOpgaveTwente2018 EconomieSmall