• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Twente Werkt!

Twente Werkt! is een actieplan voor een regio met toekomst. Dit actieplan is een invulling van de Twente Board op de aanbevelingen van de commissie Draijer, Roosegaarde en Buijink (2014). De commissie stelt dat de huidige focus van Twente op de sector High Tech Systemen en Materialen weliswaar kansrijk is, maar versterkt moet worden om effectief te zijn. Op korte termijn zijn aanvullende oplossingen nodig voor de langdurige werkloosheid van relatief laagopgeleide werkzoekenden. Hoewel elke baan in de hightechsector tenminste één extra baan voor lager opgeleiden genereert, gebeurt dat niet per direct en bovendien vraagt die baan vaak aanvullende vaardigheden. Het rapport van de commissie Draijer was een ‘wake-up call’ voor de regio en een aanmoediging om aan de slag te gaan met de kansen van Twente.

Het actieplan bestaat uit 5 actielijnen, gericht op:
  • het versterken van de High Tech Systemen en Materialen-sector,
  • stimuleren van de groei van het MKB,
  • versterken van het vestigingsklimaat en acquisitie van nieuwe bedrijven,
  • een duurzame arbeidsmarkt
  • en ten slotte het creëren van werkgelegenheid vanuit geplande investeringen.

Klik hier voor de interactieve versie van het actieplan.