Regio Twente zet zich nadrukkelijk in voor een duurzame samenleving. 

Het werkgebied Milieu ondersteunt de Twentse gemeenten door middel van kennisoverdracht en –uitwisseling. Milieu levert maatwerk waardoor doelen sneller en effectiever gerealiseerd worden. Wij stimuleren en faciliteren de Twentse gemeenten om met elkaar samen te werken op diverse milieuthema’s en duurzaamheid.

Bestuurlijk trekkerschap

Per hoofdthema zijn bestuurlijke trekkers aangewezen.

Dit zijn:

Duurzaamheid (duo)

M. Sijbom (burgemeester Losser) en T.de Putter (wethouder Wierden)

Bodem/ondergrond

M. Elferink (wethouder Hengelo)

Lichthinder

J. Aanstoot (wethouder Rijssen-Holten)

Geen handhaving

De afdeling Milieu houdt zich niet direct bezig met handhaving maar focust op beleidsonderwerpen. Handhavingsonderwerpen vallen onder de RUD Overijssel/Twente.