• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Regio Twente zet zich nadrukkelijk in voor een duurzame samenleving. 

Het werkgebied Milieu Duurzaamheid & Afval (MDA) ondersteunt de Twentse gemeenten door middel van kennisoverdracht en kennis uitwisseling. MDA levert maatwerk waardoor doelen sneller en effectiever gerealiseerd worden.

Wij stimuleren en faciliteren de Twentse gemeenten om met elkaar, op een vrijwillige basis, samen te werken op diverse milieuthema‚Äôs en duurzaamheid.
Zwaartepunt ligt daarbij op energie en afval. Hiervoor zijn de volgende doelen gesteld:

  • Energieneutraal Twente 2050
  • Afvalloos Twente 2030

Bestuurlijk trekkerschap

Per hoofdthema zijn bestuurlijke trekkers aangewezen.

Energietransitie: Twentse gemeenten werken samen met de provincie Overijssel; het Waterschap, de netbeheerders en maatschappelijke partijen aan de regionaal energietransitie (RES-Twente)
 
Afvalloos Twente: Gemeenten bepalen zelf hoe zij de doelen voor afvalloos Twente realiseren.
Deze doelen zijn per 2030: 50 kg huishoudelijke restafval per inwoner, per jaar en 90% afvalscheiding.
Bestuurlijke trekker Richard Kortenhoeven, gemeente Wierden .